Ook in Rosmalen

‘ ROSMALEN – Campus073 is enerzijds een plek om je huiswerk te maken of te leren voor bijvoorbeeld het theorie-examen voor je bromfiets. Anderzijds is er ook ruimte voor een goed gesprek, te chillen, een potje schaken, poolen, darten, voetbal of pingpongen met andere jongeren of met de begeleiders. Voorafgaand en tussen het huiswerk maken in wordt er tijd gereserveerd hiervoor. Dit alles binnen de geldende coronarichtlijnen van het RIVM. Campus073 wordt gratis aangeboden door gemeente ‘s-Hertogenbosch, Huis73, De Poort en PowerUp073 i.s.m. Avans en Fontys Hogeschool.

De begeleiders van Campus073 ondersteunen jongeren bij het zelfstandig maken van huiswerk en geven dus géén bijles. Ze hebben niet alle wijsheid in pacht, maar zijn meer dan bereid om iets samen met de jongere uit te zoeken als ze het zelf ook niet weten. De begeleiding bestaat uit jongerenwerkers van PowerUp073 en studenten van Avans en/of Fontys Hogeschool. Campus073 is er voor alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch wonen of naar school gaan. Campus073 vindt plaats op verschillende tijdstippen en locaties in de gemeente. JC NumberOne aan de T.M. Kortenhorstlaan 1 in Rosmalen is aan de beurt op maandagen en donderdagen van 15.30 – 17.00 uur. Voor aanmelden en meer info: www.powerup073.nl/campus073 of neem contact op met Bob Heemskerk (06-51940059 / b.heemskerk@powerup073.nl)

Foto's:


0