Podium5: Geen kermis Petrus Dondersplein t/m 2023?!

SINT-MICHIELSGESTEL – In het nieuwe centrum is te weinig ruimte voor een grote kermis en andere evenementen. Er is geen plaats voor botsauto’s. Kramen moeten 5 meter vanaf de winkels worden geplaatst voor bereikbaarheid van hulpdiensten en bevoorrading. Voor het behouden van de kermis en andere evenementen in het centrum heeft de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het college laat in de beantwoording weten, dat het gewoon mogelijk is om de kermis in het nieuwe centrum te organiseren door middel van een zoekgebied rond en op het Petrus Dondersplein. Verder kijkt men naar een nieuwe indeling en de vorm. In samenwerking met de kwartiermaker wordt bekeken welke evenementen daar gehouden kunnen worden. Het evenementenbeleid vormt hiervoor een leidraad en de gemeente kijkt en denkt mee met de initiatiefnemers.
Bij ons wekt dit de indruk dat het mogelijk blijft om, zoals vanouds, de kermis en andere evenementen plaats te laten vinden op het Petrus Dondersplein. Toch zien wij in de beantwoording, dat voor het houden van dit soort evenementen géén aanpassing nodig is van het voorlopig ontwerp terwijl het college eerder heeft gesteld dat er in de nieuwe situatie te weinig ruimte is om de kermis te huisvesten.

Wat wordt er nu bedoeld met “De kermis komt gewoon weer in het centrum”? Hoe gaat de gemeente dit realiseren zonder het plan aan te passen? En hoe verhoudt zich dat tot het evenementenbeleid op het Petrus Dondersplein zoals we dat gewend zijn?
Dit soort evenementen in het centrum zorgen juist voor verbinding & wij zien graag dat dit proces goed verloopt.
In deze fase is het belangrijk dat (horeca)ondernemers, evenementenorganisaties en kermisexploitanten zich goed laten informeren én controleren wat er daadwerkelijk mogelijk is in het nieuwe centrumplan, voordat het definitieve ontwerp op tafel ligt.
Tijdens de bouwperiode zullen evenementen tijdelijk moeten uitwijken naar een andere locatie. Het lijkt er dan ook op dat er dit jaar en in 2022/ 2023 geen kermis zal zijn in het centrum van Sint-Michielsgestel.
Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@podium5.nl

Bianca Eijkemans en Wim Smulders

Foto's:


0