Gemeente stimuleert grootschalig zon op dak

SINT-MICHIELSGESEL – De gemeente Sint-Michielsgestel start een actie om grootschalig zon op bedrijfsdaken te stimuleren. Nog maar 16% van het dakoppervlak is voorzien van panelen, terwijl volgens de Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant (RES NOB), 40% van de daken geschikt is.

Regionaal is verdeeld hoeveel energie gemeenten uit zon en wind moeten halen. Voor Sint-Michielsgestel is dat 140 TeraJoule. Mocht het lukken die 40 % daadwerkelijk vol met zonnecollectoren te leggen, dan kan dat 79 TeraJoule opleveren. Wethouder Eric van denDungen: “Met het inzetten op grootschalig zon-op-dak snijdt het mes aan twee kanten: we ontzien ons landschap én we zetten een flinke stap in het behalen van onze energiedoelen. Ik reken daarom op een grote respons van onze ondernemers.”
De gemeente neemt contact op met alle ondernemers, die beschikken over een geschikt dak voor zonne-energie. Door middel van luchtfoto’s is dat vastgesteld. Een onafhankelijke zon- en energiedeskundige maakt na aanmelding een locatiescan. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de dakconstructie. De deskundige gaat met de ondernemer na wat de beste mogelijkheden zijn.
De gemeente Boxtel heeft onlangs ook de plannen voor het stimuleren van grootschalig zon-op-dak gepresenteerd en wil in de uitvoering samenwerken met de gemeente Sint-Michielsgestel. Interesse voor de aanpak is al getoond door het sociaal werkbedrijf WSD en energiecoöperatie Dommelstroom.
In de vergadering van 18 maart dit jaar heeft de gemeenteraad unaniem de motie grootschalig zon-op-dak aangenomen. Die motie heeft als doel de opwek van minimaal 100 TJ aan hernieuwbare elektriciteit voor 2030 door middel van grootschalig zon-op-dak. Met het project grootschalig zon-op-dak geeft het college hier uitvoering aan.
Netbeheerder Enexis stelt de komende jaren alles in het werk om de capaciteit op het netwerk te vergroten. De zonnecoach kan bedrijven adviseren hoe ze het beste kunnen anticiperen op een mogelijke transportschaarste.

Foto's:


0

Geef een reactie