Gevarieerd aanbod om diverse doelgroepen te bedienen: Uitbreidingsplan 100 woningen Middelrode

 

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeente Sint-Michielsgestel heeft in samenwerking met twee ontwikkelaars een plan gepresenteerd om ruim honderd woningen te gaan bouwen in Middelrode. Dat zal gebeuren op een uitbreidingslocatie aan de Christinastraat. Een gevarieerd aanbod van woningtypen moet ervoor zorgen dat verschillende doelgroepen bediend worden, zoals starters, doorstromers en senioren.

 

Van de redactie

Afgezien van een aantal particuliere zelfbouwprojecten vond in de afgelopen twintig jaar geen ontwikkeling van woningen plaats in Middelrode. De Woonvisie die de gemeente Sint-Michielsgestel elke vier jaar opstelt en het recent uitgevoerde Woonwensenonderzoek geven aan dat er wel veel behoefte bestaat aan nieuwbouw in deze kern. “Volgens ons beleid gaat inbreiding voor uitbreiding,” licht wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling) toe. “Dat zie je terug in de appartementen die in het centrum van Berlicum gerealiseerd zijn en ook in het project Beekveld. De locatie aan de Christinastraat in Middelrode hadden we echter al wel langer in beeld. In samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, Laarzicht BV en Cedrus vastgoed kunnen we daar nu een plan gaan uitwerken dat ruim honderd woningen zal bevatten.” Vergelijkbare plannen elders in Brabant trekken gemiddeld voor tachtig procent lokale gegadigden, terwijl van de overige twintig procent de helft uit een straal van tien kilometer rondom de locatie komt.

Aan de noordoostrand van Middelrode, gesitueerd aan de Christinastraat, Diepven en Oude Laar, zal een groene wijk verrijzen die een brug slaat tussen het landschap aan de ene zijde en het dorp aan de andere zijde. Het speelveld blijft behouden, net als de langgevelboerderij, waarvan de stijl terugkeert in een aantal woningen die zich straks in een autoluw gedeelte bevinden. Voor de bereikbaarheid zorgen drie ontsluitingen: één voor langzaam verkeer, twee voor gemotoriseerd verkeer, vanaf de Christinastraat en de Zandweg. Met oog voor de beeldkwaliteit streven de ontwikkelingsmaatschappijen ernaar om de ruimere woningtypen zoveel mogelijk aan de buitenrand van de locatie te plaatsen. Het plan richt zich zowel op de koop- als de (sociale) huursector, waarbij de gemeente en de partners starters, doorstromers en senioren in het vizier hebben. Dat moet resulteren in een variëteit aan huisvesting, bijvoorbeeld in de vorm van rij-, rug-aan-rug- en patiowoningen alsmede tweekappers. Daarnaast komt een aantal zelfbouwkavels beschikbaar.

Half mei organiseren de betrokken partijen een online-omgevingsdialoog, waarin zij met de directe omwonenden en andere belanghebbenden het plan willen bespreken. Ergens in juli of augustus kan dan nog, wanneer de coronamaatregelen het toelaten, een fysieke bijeenkomst plaatsvinden. In de loop van het jaar gaan de gemeente en de ontwikkelaars met Brabantse architecten om de tafel om zich over de beeldkwaliteit te buigen, wat eind 2021 de eerste schetsen moet opleveren. Als dat volgens plan verloopt, kunnen geïnteresseerden in het eerste kwartaal van 2022 een voorinschrijving doen en in het tweede kwartaal definitief intekenen op een woning of zelfbouwkavel van hun keuze. Dat schema zou het in principe mogelijk maken om aan het einde van volgend jaar met de bouw te starten. Een belangrijk moment voor Middelrode, gezien de dringende behoefte aan extra huisvesting.

Foto's:


0

Geef een reactie