Herontwikkeling van Kentalis-terrein staat in teken van verbinding

SINT-MICHIELSGESTEL – Voor de zomer moet er een ontwikkelstudie klaarliggen voor de transformatie van het Kentalis-terrein in Sint-Michielsgestel. Het instituut en de gemeente trekken samen op om op deze historische grond een parkachtige woon- en leefomgeving te scheppen voor verschillende doelgroepen, met respect voor de omgeving en oog voor duurzaamheid. Kentalis behoudt een aantal activiteiten op deze locatie en zal daarom beschermende omstandigheden voor zijn cliënten waarborgen.

Het Instituut voor Doven is gevoelsmatig onlosmakelijk verbonden met Sint-Michielsgestel. Er veranderen echter dingen in de werkwijze van de overkoepelende organisatie Koninklijke Kentalis, die zorg en onderwijs biedt voor mensen met beperkingen in communicatie. Simpel gezegd wordt de bebouwing aan de Theerestraat te groot voor het teruglopende aantal activiteiten dat het instituut hier wil handhaven. Het hoofdgebouw, een rijksmonument dat uit 1900 dateert, verliest eind dit jaar zijn huidige functie. Daarnaast komen het cultuurlandschap aan de westflank en de dynamische Dommel aan de oostflank beschikbaar voor een andere invulling. Kentalis voelt zich daar mede-verantwoordelijk voor en stelde in samenspraak met de gemeente en andere partijen in de omgeving een zogeheten ‘ambitiedocument’ op. Dat schetst de kaders voor een herinrichting van het terrein, die nader worden uitgewerkt in een vóór de zomer te presenteren ontwikkelstudie. De gemeenteraad zal op 20 mei de zienswijze hieromtrent behandelen.

Koninklijke Kentalis en de gemeente Sint-Michielsgestel hechten er veel waarde aan om de transformatie gezamenlijk in te leiden en te begeleiden. Beide partijen vinden het namelijk van groot belang om de verbinding met het dorp te leggen. Uitgangspunten zijn een historische, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit ten aanzien van het terrein, een passende functie voor het hoofdgebouw, een aantrekkelijk, dorps woonmilieu met groene kwaliteiten en een compact gedeelte waar Kentalis een beschermde omgeving voor bewoners en cliënten kan blijven bieden. Het instituut benadrukt dat het een aantal activiteiten wil behouden op deze locatie. De west- en oostflank gaan in de verkoop, evenals het hoofdgebouw. Met de opbrengst daarvan wil Kentalis onder meer investeren in dagbesteding, toegankelijkheid van het terrein voor zijn doelgroepen en kwaliteitsverbetering op de lange termijn.

Tegen de zomer zal een ontwikkelstudie op tafel liggen, waarmee de gemeente en het instituut partijen in de markt willen uitnodigen voor de invulling van het terrein. Dat betekent straks een aanbestedingstraject, waarop ontwikkelaars kunnen inschrijven. Een gedetailleerde visie op de herinrichting valt nog niet op korte termijn te verwachten, maar het ambitiedocument schetst al wel ruwe kaders. Het formuleert het streven om in het hoofdgebouw verschillende functies te verenigen, bijvoorbeeld woonvormen, een communiteit van jong en oud, een weldadige hospitality, een hortus en een kenniscampus. In het cultuurlandschap en de dynamische Dommel is huisvesting voor verschillende doelgroepen gepland, waaronder jongeren, senioren en mensen met speciale behoeften. Vooralsnog gaat de gemeente uit van twintig procent sociale huur, twintig procent ‘goedkope koop’ (gemiddeld 215.000 euro) en zestig procent vrije sector, verdeeld over huur en koop. Duurzaamheid, harmonie met de omgeving, respect voor het groen en verbinding vormen daarbij de sleutelwoorden. Dit laatste komt onder meer tot uitdrukking in wandel- en fietsroutes alsmede een brug over de Dommel naar park Ruwenberg.

Foto's:


0

Geef een reactie