Werkgroep De Rietstok wapent zich

GEMONDE – Met een persbericht en middels een in het dorp verspreide flyer werden onlangs de bouwplannen voor het realiseren van 28 woningen aan De Rietstok in Gemonde bekendgemaakt. Als het echter aan de recent opgerichte en gelijknamige werkgroep ligt, gaan nieuwbouw niet op de geplande plek gerealiseerd worden, maar elders in het dorp. “We zijn écht niet tegen bouwen, maar wel op deze locatie en de hoeveelheid huizen die er zouden komen te staan”, zo melden ze.

Door Wendy van Lijssel

Joep van Lierop, Maria van den Oever, Erwin van der Wacht en Nathalie Knip maken zich grote zorgen. Zij niet alleen. Deze worden gedeeld door een (grote) groep omwonenden van De Rietstok die zich verenigd hebben in een gelijknamige werkgroep, die net als genoemden, grote moeite hebben met de aanstaande plannen voor het bouwen van woningen voor starters, doorstromers en vrije kavels op die plaats. Deze gaan mits alles doorgaat gebouwd worden door Vrijborg Vastgoedontwikkeling in samenwerking met Van de Ven Bouw en Ontwikkeling. Daarnaast zijn er nog zes (grote) kavels voor vrije bebouwing van particulieren in eigen beheer.

Wat Werkgroep De Rietstok als eerste duidelijk wil maken is dat zij niet tegen het bouwen van huizen is voor jong en oud. Het pijnpunt zit hem in deze vooral in de locatie en de informatievoorziening van de plannen. Een persbericht uit de oude doos leert dat het genoemde perceel al in 2011 naar voren werd geschoven als bouwlocatie voor destijds zes woonhuizen. “Omdat de gemeente Sint-Michielsgestel vond dat de lastig begaanbare grond zich niet leende voor starterswoningen is dat toen niet doorgegaan”, blikken Joep, Maria, Erwin en Nathalie terug. Vervolgens werd elders in Gemonde nieuwbouwwijk Het Hof gerealiseerd.

So far, so good. Jaren was het rustig tot in 2018 het stof van de voormalige plannen werd geveegd en het wederom aan de orde kwam. “Toen werd geopperd dat er gebouwd zou worden in het weiland tegenover De Rietstok. Er was zelfs al een tekening gemaakt. Het plan werd echter door de provincie teruggefloten omdat het hier een waardevol coulissenlandschap betrof. Dat is een halfopen landschap dat gekenmerkt wordt door een lapjesdeken van kleine onregelmatige percelen die worden afgeschermd door heggen, houtwallen of muurtjes”, legt Maria uit.

Inmiddels liggen er weer andere plannen op De Rietstok klaar. Voor een bouwplan met ruimte voor in totaal 28 woningen inclusief 6 bouwkavels in eigen beheer is onder andere een groot stuk tuin van het gemeentelijke monumentale pand aan Dorpstraat 23 gekocht. Iets waar Werkgroep De Rietstok faliekant tegen is. “Er moet gebouwd worden, maar niet daar. Het gaat hier over een mooi stukje authentiek Gemonde dat als cultuurhistorisch erfgoed aangemerkt wordt. Een prachtig stukje groen waar allerlei dieren leven en wat als verbindingszone fungeert tussen andere stukken groen in het dorp. Het gaat in de toekomst geheid parkeerproblemen geven aan de doorgaande weg. Die zijn er nu al. Verder gaat het zorgen voor verkeersoverlast. De oude smalle ontsluitingsweg via De Rietstok gaat zorgen voor veel verkeer, dus overlast voor omwonenden. Het plan slaat helemaal nergens op. Vooral niet omdat er aan De Koudenbergstraat een groot perceel ligt dat wél geschikt zou zijn”, zo stellen genoemden.

De omwonenden waren graag nog voor verspreiding van de flyer en het persbericht in gesprek gegaan met de gemeente en de ontwikkelaars. Dat dit lang uitbleef is, zo wordt toegegeven, ook een pijnpunt. Inmiddels hebben een aantal bezorgde omwonenden zich verenigd in Werkgroep De Rietstok. Daarbij krijgen zij advies en wijze raad van Erfgoedvereniging Heemschut, Natuurgroep Gestel, Veilig Verkeer Nederland en het Groene Hart.
Gehoopt wordt dat het gesprek dat binnenkort alsnog met de gemeente Sint-Michielsgestel op de agenda staat, soelaas gaat bieden en er serieus naar de gevoerde argumenten geluisterd gaat worden. Uiteraard met de wens dat de Rietstok plannen van tafel gaan om op een andere plek in Gemonde wel gerealiseerd te gaan worden want zo wordt resoluut gemeld: “Wij zijn niet tegen bouwen. Sterker nog. Er moet hier gebouwd worden. Maar niet op deze locatie!” Voor reacties: werkgroepderietstok@gmail.com.

De werkgroep op de voorgenomen bouwplek

Foto's:


0