Nationale Buitenspeeldag bij ‘t Kwekkeltje

 

ROSMALEN – Door het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch vanuit het project Iedereen telt mee in Den Bosch wordt in samenwerking met Speeltuin ‘t Kwekkeltje Sportlaan 14 A, 5242 CR Rosmalen in Rosmalen een speeldag georganiseerd om het belang van samen spelen te tonen. Dat gebeurt op 9 juni vanaf 10.30 uur.

 

In zowel het VN-verdrag inzake de rechten van het kind in artikel 23 én in het VN-verdrag handicap staat de basis voor de gedachte dat kinderen met elkaar, dus inclusief, moeten kunnen spelen. Het VN-verdrag handicap benadrukt in artikel 30 de verantwoordelijkheid van Rijk, Provincie en Gemeente om kinderen met een handicap op dezelfde manier als andere kinderen toegang te geven tot deelname aan spel, recreatie, sport en ontspanning.

‘Inclusie begint in de zandbak’ werd eerder gehoord uit de mond van Rick Brink, inmiddels voormalig minister van Gehandicaptenzaken. Hij is een van de sprekers tijdens een officieel moment tussen 11 en 12 uur. Ook wethouder Ufuk Kâhya is aanwezig vanuit de gemeente.

Belangstellenden zijn vanaf 10.30 uur van harte welkom. Tussen 11.00 uur en 12.00 uur wordt gesproken over toegankelijk spelen door Rick Brink en Ilse van der Put, landelijk expert “SamenSpelen” én voormalig leider van de Speeltuinbende. Zij vertellen hoe belangrijk het spelen is voor kinderen. Maar ook hoe het samenspelen vorm gegeven kan worden in eigen wijk- of buurt.
Na dit moment is de speeltuin echt voor de kinderen, waaronder ook kinderen van de Mytylschool Gabriël. Zij kunnen een deel van de middag genieten van een spectaculaire demonstratie en kunnen zelf oefenen onder begeleiding van KeesJan van der Klooster tot uiterlijk 15.30 uur.

Wilt u aanwezig zijn bij “het officiële gedeelte” en bij het meedoen bij Kees-Jan van der Klooster? Dan wordt aanmelden bijzonder op prijs gesteld in verband met de koffie en het aanwezige materiaal. Aanmelding kan door een mail te sturen naar Kantoor@gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl

Foto's:


0