Buurtbemiddeling haalt doorgaans de kou uit de lucht

SINT-MICHIELSGESTEL – Geluids- of stankoverlast, gedoe over de erfscheiding, huisdieren of rommel rondom huis. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van zaken die kunnen zorgen voor (hoogoplopende) irritaties en een verstoord contact met de buren. In dat geval kan gratis buurtbemiddeling van Bint helpen en mogelijk bijdragen aan een oplossing.

Door Wendy van Lijssel

In navolging van andere gemeentes werd in 2008 begonnen met het opzetten van buurtbemiddeling in Sint-Michielsgestel. Hierbij worden getrainde vrijwilligers ingezet om de neuzen dezelfde kant in te krijgen van buren die met elkaar in conflict zijn of dreigen te komen omdat zij zich in hoge mate aan elkaar ergeren. “We trokken hierin destijds samen op met de gemeente Schijndel. Daar zijn inmiddels ook de kernen St. Oedenrode en Veghel bijgekomen. Het unieke aan onze buurtbemiddeling is dat we een gezamenlijke poel met vrijwilligers hebben die als buurtbemiddelaar actief zijn”, vertellen sociaal werker Vincent Gil-Toresano Cuevas en zijn collega Edwin Voets.

Onder de vlag van Bint en organisaties in Meierijstad waar de eerdergenoemde kernen onder vallen staan namelijk ruim twintig vrijwilligers klaar die allemaal een kortdurende training volgden. “Dat zijn 6 bijeenkomsten waarop vrijwilligers leren hoe zij in verschillende situaties met mensen van divers pluimage om moeten gaan en het gesprek het beste gevoerd kan worden. Ook aan de hand van rollenspellen worden situaties nagebootst”, leggen Vincent en Edwin uit.

Buren die genoeg hebben van een bepaalde situatie, escalatie willen voorkomen of een ruzie opgelost willen hebben en het fijn vinden als er een externe en onafhankelijke partij is die een en ander stuurt, mogen zich bij buurtbemiddeling melden. “Wij vellen geen oordeel. We horen het verhaal om te beginnen van de aangever. Vervolgens zetten we het uit bij onze buurtbemiddelaars. Die pikken het verhaal met tweeën op. Zij maken een afspraak met de aangever om concreet te horen wat er speelt. Aansluitend nemen zij contact op met de buren waarover een en ander gaat en gaan zij ook apart in gesprek met hen. Als ook deze welwillend zijn en mee willen werken aan een oplossing, wordt er een afspraak gemaakt met beide buren op neutraal terrein. Onder leiding van de buurtbemiddelaars wordt dan in gesprek gegaan en gepoogd om iedereen op één lijn te krijgen”, doen Vincent en Edwin uit de doeken.

De heren zijn eerlijk. Het lukt niet altijd. Soms is buurtbemiddeling ook niet meer nodig. “Het gebeurt af en toe dat we gebeld worden en dat iemand zijn gal spuugt en het erna dusdanig kwijt is dat hij of zij het niet meer nodig vindt om er verder nog iets mee te doen. Het is overigens ook zo dat als er gebeld wordt het vaak over iets kleins gaat wat, zo blijkt na gesprekken, de welbekende druppel is. Onderliggende zaken spelen dan al veel langer”, aldus Vincent en Edwin. De twee constateren tevreden dat het in maar liefst 70% van de gevallen buurtbemiddelaars succesvol een probleem wisten op te lossen. Het haalt dus doorgaans de kou uit de lucht.

Buurtbemiddelaars worden ook niet aan hun lot overgelaten. Jaarlijks worden er diverse avonden gehouden waarbij zij met elkaar in gesprek gaan over de zaken die hun pad kruisten en de manier waarop iets aangepakt werd. Het zorgt ervoor dat buurtbemiddelaars onderling contact hebben en is verder informatief en leerzaam. “Buurtbemiddelaars zijn doorgaans niet actief in hun eigen woonomgeving, maar elders. Zij mogen zelf aangeven waar zij actief willen zijn. Zij luisteren met respect naar elk verhaal, nemen het altijd serieus en staan daar altijd neutraal in. Daar zijn ze in getraind”, weten Vincent en Edwin om resoluut toe te voegen: “Buurtbemiddelaars dragen bij aan de oplossing, maar reiken deze niet aan. Dat moeten buren zelf doen”, om toe te voegen: “Uiteraard proberen zij beide partijen wel op een goede manier dezelfde kant in te sturen.”

De tijd waarin gedurende een hele tijd mensen veel meer thuis werkten en scholen gesloten waren zorgde gelukkig niet voor veel meer aanmeldingen. Voor informatie, vragen of hulp: buurtbemiddeling@bintwelzijn.nl of tel: 073-5515432

Foto's:


0