Ontwerpen voor inrichting en organisatie Gestels hart

 

SINT-MICHIELSGESTEL – Er wordt al jaren volop gebouwd en het gaat ook nog wel even door. Dat neemt niet weg dat er volop wordt nagedacht over het centrum van Sint-Michielsgestel zoals het definitief moet worden. Afgelopen week presenteerde het Bureau Houtman en Sander de definitieve inrichting van het plan. Maar een omgeving is niets zonder mensen. Onlangs gaf het college een klap op een toekomstvisie van kwartiermaker Ralf Immens. Dat moet rijp worden gemaakt voor een echte centrummanager.

Door Wim Poels

Om maar met de mensen te beginnen: de afgelopen anderhalf jaar heeft Immens veel energie gestoken in het overleggen met alle mogelijke betrokkenen: ondernemers, bewoners van het centrum en inwoners van het dorp. Met kleine stapjes zet hij de neuzen van de betrokkenen in dezelfde richting. Bovendien ziet hij het centrum breder dan alleen het winkelhart, wat Immens betreft hoort ook de overkant van de Dommel erbij. Met Meander en het gemeentehuis krijg je een veelheid aan functies.
In zijn rapportage geeft Immens een aantal richtingen aan. Op den duur moet het toe naar een echt centrummanagement. De kwartiermaker ziet dat voor zich als een groepje betrokkenen, met een kartrekker. Hoe dat er precies uit moet gaan zien en hoe dat betaald gaat worden, wordt nog onderzocht, er zijn tal van mogelijkheden. Afgelopen tijd hebben hij en andere betrokkenen, waaronder wethouder Lianne van der Aa, al een kijkje genomen in bijvoorbeeld Deurne en Zaltbommel. Er zal een bureau worden ingeschakeld om dit traject verder te begeleiden.
De bedoeling is natuurlijk dat Gestel een economisch sterk ontwikkeld centrum krijgt. Daarbij zou het mooi zijn als er een aantal winkeltjes in het centrum bij zou komen. Van der Aa denkt aan zaken als een kaaswinkeltje, een groenteboer en een delicatessenwinkel. Daarbij is het essentieel dat de variatie groot genoeg is om mensen vast te houden. Dat ze dus niet de winkel in rennen en meteen naar huis rijden of fietsen, maar nog even blijven zitten en bijvoorbeeld op een terrasje wat te drinken nemen. Het centrum zal het vooral moeten hebben van de eigen inwoners. Maar ook voor bezoekers van buiten, zoals fietsers, moet het aantrekkelijk zijn om wat langer te blijven.
Daarbij zou het volgens Immens en de wethouder goed zijn als er een overkoepelend thema komt, waar ondernemers bij aan kunnen haken. “We moeten laten zien wie we zijn.” Nog niet lang geleden presenteerde de gemeente een visie op toeristisme en recreatie. Daarin wil Sint-Michielsgestel zich profileren onder de noemer ‘Gezond genieten’. “Als je vraagt wat we gemeenschappelijk hebben, komen we erop uit dat we in ieder geval gemoedelijk en groen zijn”, doet Immens een voorzetje.

‘Groen’ is een onderwerp dat een paar dagen later ook ter sprake komt, als André Houtman van Houtman Sander samen met gemeentelijk projectleider Stedelijk Gebied Bram Keijsers en wethouder Ed Mathijssen het nieuwste ontwerp van de inrichting van het centrum presenteert. Helemaal definitief is het nog niet – afgelopen dinsdag was er een inloop waar inwoners hun zegje konden doen en input blijft volgens Mathijssen tot het laatste moment welkom – , maar waarschijnlijk zal er niet veel meer veranderen.
De nieuwe tekening is vooral gedetailleerder dan zijn voorgangers, het aantal wezenlijke veranderingen is beperkt. Het centrum is ook in deze tekening aantrekkelijk voor fietsers, met een vernieuwd fiets/voetpad langs de Dommel wordt van alle kanten benaderbaar voor langzaam verkeer. De meest opvallende wijzigingen zitten in de verkeersafwikkeling rondom het gebied, dat zich overigens hier wel beperkt tot één kant van de Dommel. Zo viel de keus op het omvormen van de Nieuwstraat tussen Hema en Schijndelseweg tot een 30-kilometerzone, met de daarbij horende verandering van inrichting. Daarmee hoopt de gemeente enig verkeer weg te halen. Wat precies het effect gaat zijn, is moeilijk te voorspellen. “Het gevoel moet zijn dat de fietser leidend is”, aldus de wethouder. Shared space, zoals in Den Dungen, wil hij het niet noemen. Bij de kruising met de Schijndelseweg komen geen stroken voor afslaand verkeer. Er blijft een oversteekplaats met verkeerslicht, vooral op verzoek van Kentalis.
Verder is er veel aandacht voor vergroening, zonder dat parkeren, toegang tot woningen of presentatieruimte van winkels wordt gehinderd. Bij het bushokje aan het Petrus Dondersplein komt bijvoorbeeld een miniparkje, waartegen de fietsenstalling ligt. De achterkant van het bushokje krijgt een afbeelding van de kerk. Waar die vroeger lag, wordt verder met kruisjes in de stenen aangegeven.
Belangrijk discussiepunt zijn de evenementen, zoals de markt en de kermis. Het Petrus Dondersplein wordt door alle nieuwbouw immers een stuk kleiner. Maar volgens Mathijssen zijn er genoeg mogelijkheden om deze evenementen in het winkelhart te blijven houden. Voor de markt ziet hij uitwijkmogelijkheden richting het Torenplein. Daar komt overigens ook de dorpspomp te staan en er is voor gezorgd dat hier ook de tent van De Gestelse Pomp eventueel een plekje kan krijgen. De kermis zou eventueel ook nog deels op de Nieuwstraat gehouden kunnen worden.
“De vraag is of je je richt op die 60 dagen in het jaar dat er iets te doen is. Of dat je ervoor zorgt dat je die andere 300 dagen niet het gevoel hebt dat je iets mist.”
De herinrichting gaat zo’n drie miljoen euro kosten. Voor een deel komt die uit de grondexploitatie, maar het college zal ook nog aanvullende middelen moeten zien te vinden. Het werk wordt uitgevoerd in fases. Er is enige haast geboden, want de nieuwe Hema en supermarkt zijn in aanbouw en als die klaar zijn zullen er auto’s moeten kunnen parkeren.

Foto's:


0