25 jaar PPA: Joost van Roosmalen

SINT-MICHIELSGESTEL – In 1996 werd de PPA opgericht. Nu, 25 jaar later, spreken we met vier PPA’ers van het eerste uur die hun verhaal doen over lokale politiek, de herindelingstijd en de ontstaansgeschiedenis van de PPA. We starten met de initiatiefnemer Joost van Roosmalen. Joost was destijds wethouder namens Aktie ‘74 in Berlicum.

Het verhaal begint in 1995. “Toen definitief duidelijk werd dat de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel ging ontstaan heb ik de knop onmiddellijk omgezet” herinnert Joost zich. Hij dacht na over een nieuwe lokale partij voor heel de gemeente Sint-Michielsgestel. Naar Joost zijn idee moest een sterke lokale partij bestaan uit vertegenwoordigers van alle kernen. Gelukkig vond hij medestanders en draagvlak voor dit idee. Samen met Henk Groetelaers uit Gestel en Harrie Maas uit Den Dungen trok hij de kar. Er waren best wat gesprekken nodig om de verschillende kleuren en culturen bij elkaar te brengen, maar Joost deed dit graag èn met verve. Het resultaat mocht er zijn, want eind 1995 bij de herindelingsverkiezingen, werd het ideaal van de brede lokale partij verwezenlijkt. De PPA was een feit. Van de gemeente Berlicum werd in de laatste dagen van 1995 afscheid genomen. Tijdens een bijzondere raadsvergadering, een bijeenkomst in Dun Durpsherd en de Silvesterloop werd, vaak met de nodige emotie, stil gestaan bij het definitieve einde van de gemeente Berlicum.

Met een brede vertegenwoordiging in de nieuwe gemeente ging de PPA de verkiezingen in en won 5 zetels. Joost herinnert zich de eerste regeerperiode; “Ik wilde graag verantwoordelijkheid dragen en was dus beschikbaar om ook in de nieuwe gemeente wethouder te worden. Door een goede verkiezingsuitslag (1996) lukte dat en werd ik samen met Harrie Maas wethouder in de nieuwe gemeente namens de PPA.”

In 1998 stonden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen voor de deur toen Joost besloot niet door te gaan als wethouder en raadslid, “Na 16 jaar wethouderschap was het goed om weer 100% te kiezen voor het onderwijs en de schoolgaande kinderen”. Terugkijkend concludeerde hij meer bestuurder dan politicus te zijn geweest. “Ik had een hekel aan bekvechten in de gemeenteraad en de verkiezingstijd. Mijn uitgangspunt was om goed te luisteren naar mensen en zo komen tot goede standpunten en besluiten” sluit Joost af. Joost heeft altijd geprobeerd er te zijn voor iedereen. Deze aanpak werd gewaardeerd, na al die jaren kijkt Joost terug op een mooie tijd als bestuurder. Hij wenst de PPA graag toe dat ze op een constructieve wijze veel blijft betekenen voor onze gemeente.

Joost van Roosmalen

Foto's:


0