14 september 2021

SINT-MICHIELSGESTEL – Ondanks corona hebben een groot aantal bezoekers de tentoonstelling ‘Gegijzeld maar niet Verslagen’ bezocht. Het gastenboek bevat zonder uitzondering positieve reacties.

Veel schrijvers spreken van een prachtig initiatief en vinden het resultaat indrukwekkend. “Vanmiddag hebben we een heel goede indruk gekregen van hoe de gijzelaars hier in Sint-Michielsgestel hebben geleefd. Geweldig wat de vrijwilligers tot stand hebben gebracht. Kort maar krachtig; Klasse!’
“Ik ben 83 en leuk om dit allemaal nog te zien. En dat in ons dorp! Ook de manier van vertellen is prettig. Weer even met twee voeten op de grond en heel blij met de vrijheid. Wat een onderzoek hebben jullie gedaan en wat veel informatie verzameld! Ook al denk je dat je iets weet van deze gebeurtenissen, jullie hebben ons nog veel meer informatie gegeven dan we vermoedden. Hartelijk dank”.

Dankzij de medewerking van het Gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel is de expositie in de Beekvlietboerderij in de periode tot midden december enkele dagdelen per week geopend. Reserveren voor deze dagdelen is mogelijk via het reserveringssysteem op www.gijzelaarskampbeekvliet.nl. Overigens bieden we de mogelijkheid om in plaats van het persoonlijke reserveringssysteem ook groepsgewijs (vanaf 6 personen) bezoeken aan te vragen op andere tijdstippen dan in het reserveringssysteem vermelde tijdstippen. Raadpleeg daarvoor ook de website of mail naar info@ gijzelaarskampbeekvliet.nl. Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage in het ‘Gijzelaars-waskistje’ – passend in het “Onderling Hulpbetoon’ van de Gijzelaars destijds en nu vormgegeven in kamer 10 van de Expositie – wordt zeer op prijs gesteld.
Zowel de aard en inhoud van de gesprekken met het College over de Beekvlietboerderij alsmede de uitbreiding van ons netwerk o.a. in de richting van enkele toonaangevende musea ten behoeve van het in te richten Informatie-, Documentatie- en Educatiecentrum rechtvaardigen de verwachting dat we met de Beekvlietboerderij een parel kunnen toevoegen aan de cultuur-historische kroon van Sint-Michielsgestel. Expositie ‘Gegijzeld maar niet verslagen’ , Beekvlietboerderij Seminarielaan 3 5271SG Sint-Michielsgestel www.gijzelaarskampbeekvliet.nl

Foto's:


0

Geef een reactie