Parkje wordt Petrushofje

BERLICUM – Op zaterdag 4 september in Den Durpsherd in Berlicum en onder een toeziend oog van wethouder Mathijssen schreef Pastoor Joost Jansen als een van zijn laatste officiële activiteiten letterlijk een klein stukje geschiedenis door de nieuwe naam van het komende parkje aan de Kerkwijk op een bordje te schrijven: “Petrushofje”.

Door Hans Boldewijn en Pieter van Hout

Helaas gedwongen door de nog steeds geldende corona maatregelen konden slechts een bepekt aantal personen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van de tentoonstelling van de verdwenen St. Petruskerk van Berlicum. De tentoonstelling geeft een historisch overzicht van het ontstaan en verdwijnen van de Petruskerk.

Nu beide appartementencomplexen, te weten het Petruskwartier en de Pastorietuin nagenoeg gereed zijn, start aannemer, Gebr. van der Steen, deze maand met de aanleg van de parkeerterreinen naast en achter de pastorie. Daarna start men met de aanleg van een parkje, de contouren van de kerk komen terug in de vorm van het parkje. Verwacht wordt dat dit rond de jaarwisseling gereed zal zijn.

Na een welkomswoordje gaf dhr. Hans Boldewijn namens de Augustinus Parochie, nog een terugblik hoe e.e.a. in de laatste jaren tot stand is gekomen en de bittere noodzaak van het afbreken van de Petruskerk. Vervolgens vulde wethouder Mathijsen dit aan door beide ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Berlicum , de Hartkamers, als een enorme kwaliteitsverbetering gezien moet worden voor Berlicum.
Het Mercuriusplein voor de commercie en de omgeving van het nieuwe parkje als een groen rustpunt in het centrum van de gemeente en samen met Den Durpsherd als een mooi cultureel hart voor Berlicum en Middelrode.
Na de mooie woorden van de voorzitters van de Heemkunde Kring, het Sint Jorisgilde en het gemengd koor St. Petrus Berlicum nam Pastoor J. Jansen het woord. Hij toonde een oude hostieschaal, die in het verleden door de Parochie van Berlicum was geschonken aan de norbertijnen van de Abdij van Berne. Hiermee gaf hij de al eeuwen durende verbondenheid aan tussen de Abdij van Berne en de parochie van Berlicum.
Na het bekend maken van het parkje lichtte pastoor Jansen toe, dat gekozen is voor het woordje “Hofje”. Het parkje is omvat zo’n 1000 m2 en wordt omsloten door de appartementencomplexen.
De verwachting is dat naast de bewoners van de hiervoor genoemde appartementen complexen, maar ook de bewoners van het aanliggende Berlerode er graag gebruik van zullen gaan maken.
Voor de bewoners van Berlicum en Middelrode kan dit een mooie plek worden voor kleine leuke niet commerciële activiteiten. Dhr. Rien van Doorn van het gemengd koor St. Petrus Berlicum bood in zijn korte toespraak al aan, dat hun koor er best wel eens zou kunnen gaan optreden. En wie weet kan dit dan mooi gecombineerd worden met een openlucht mis met het St Jorisgilde. Maar ook andere verenigingen en artiesten worden uitgedaagd om initiatief te nemen. Denk hierbij b.v. aan een leuke toneel voorstelling, een piano concert of een ander optreden voor groot en/of klein.

Foto's:


0