50 Jaar De Zonnebloem afdeling Berlicum/Middelrode

BERLICUM – Vijftig jaar geleden werd in Berlicum/Middelrode een plaatselijke afdeling van De Zonnebloem opgericht. Een organisatie waarbij tientallen vrijwilligers zich het hele jaar door bekommeren om mensen die vanwege een fysieke beperking niet of nauwelijks meer de deur uitkunnen. Met bezoekjes en het organiseren van activiteiten wordt de doelgroep bijgestaan. Op woensdag 13 oktober is met een speciale jubileumviering voor gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen van De Zonnebloem het 50-jarige jubileum uitgebreid gevierd.

Door Wendy van Lijssel

Vanuit het radioprogramma ‘Radio Ziekenbezoek de Zonnebloem’ ontstond in 1949 Stichting De Zonnebloem met gelijk verschillende plaatselijke afdelingen in het land. Doelstelling was en is nog steeds om mensen met een fysieke beperking door ziekte, leeftijd of handicap bij te staan door regelmatige visites en het organiseren van activiteiten. Ook worden er vakantieweken georganiseerd.

Verspreid over het land zijn er ontzettend veel plaatselijke afdelingen en vrijwilligers actief. Zo ook in Berlicum. “Er wordt wel eens gedacht dat De Zonnebloem zich richt op eenzame ouderen. Dat is echter een misplaatst beeld. Onze activiteiten spitsen zich volledig toe op mensen die vanwege een lichamelijke beperking niet (meer) zelfstandig van a naar b kunnen. Dat kan zorgen dat je in een sociaal isolement terecht komt dus eenzaam wordt. De leeftijd van iemand heeft er verder ook niets mee te maken. Ook jongeren die niet zelfstandig uit de voeten kunnen zijn welkom bij De Zonnebloem”, vertellen voorzitter Ton van de Kerkhof, bestuurslid Ineke van Doorn die tevens het ‘bezoekwerk’ onder haar hoede heeft en Ineke van Lokven. Laatstgenoemde is bezoekvrijwilliger en maakt onderdeel uit van de 4-koppige activiteitencommissie die het hele jaar door zorgen voor vertier voor de doelgroep.

Begin jaren ’70 werd door een aantal betrokken dorpsbewoners een plaatselijke afdeling van De Zonnebloem opgericht. “We vallen onder de vlag van de landelijke organisatie. Er zijn wel enige door hen uitgezette richtlijnen die wij volgen. We organiseren echter onze eigen activiteiten”, legt Ton uit. Dat zijn er door het hele jaar heel veel. “Hangende aan landelijke feestdagen zijn er een aantal vaste activiteiten zoals Carnaval, Pasen, Sinterklaas en een Kerstviering. Verder zijn er uitstapjes naar museums, winkel- en tuincentrums, toneel- en muziekvoorstellingen, een bingo maar ook beauty en verwenmiddagen”, somt Ineke van Lokven van de activiteitencommissie op. Ze voegt er direct aan toe veel medewerking en steun te krijgen van lokale ondernemers. “Daar zijn we heel blij mee”, laat ze weten.

Hulp is er uiteraard ook van de vrijwilligers. Die zijn op meerdere fronten onontbeerlijk. Om te beginnen natuurlijk voor de genoemde activiteiten. Met het organiseren ervan ben je er niet. Gasten moeten op de plaats van bestemming gebracht worden en ook ter plekke is begeleiding nodig. Gasten van de Zonnebloem zijn uiteraard vrij om zich aan te melden voor deelname aan een activiteit. Het hoeft echter niet. Je kunt ook voor een bezoekvrijwilliger kiezen. “Nadat iemand zichzelf of via iemand anders of een zorgorganisatie meld bij De Zonnebloem ga ik in gesprek met een gast en link ik hem of haar aan een vrijwilliger. Natuurlijk wordt er na een eerste kennismaking gekeken of er van beide kanten een klik is. Zo ja, dan is het aan de gast en vrijwilliger om samen afspraken te maken over wat zij doen. Dat kan van alles zijn en varieert van samen koffie drinken tot het maken van een ommetje of een uitstapje. De ervaring leert dat er een hechte vriendschap kan ontstaan”, legt Ineke van Doorn uit, om nadrukkelijk toe te voegen: “Bezoekvrijwilligers zijn er voor de leuke dingen. Het zijn géén mantelzorgers.”

Gasten hebben de keuze om gekoppeld te worden aan een bezoekvrijwilliger of deel te nemen aan activiteiten of beiden. De lokale afdeling organiseert deze niet, maar indien gewenst, kan er via de regionale afdeling ook aangemeld worden voor een vakantieweek. “De wens van een gast en het sociale aspect staat bij alles altijd centraal”, vertellen beide Ineke’s en Ton. Hoewel er tientallen actief zijn, zijn nieuwe vrijwilligers meer dan welkom. Ton: “Die kunnen zich opgeven als bezoekvrijwilligers maar hoeven zich niet persé vast te leggen. Ze kunnen ook inhaken op hun eigen agenda dus bij een activiteit helpen indien zij tijd hebben of het aangeven als zij het leuk vinden om een keer met iemand iets te ondernemen.” Wel zou het fijn zijn als er zich mensen gaanmelden voor de jaarlijkse lotenverkoop van De Zonnebloem. “Die zijn er echt te weinig en dat is heel jammer. Van de inkomsten die we daaruit genereren dragen bij aan het organiseren van onze activiteiten”, meldt Ton. Zoals de jubileumviering op woensdag 13 oktober. Het 3-tal verheugt zich: “Dat was een gezellige dag met optredens, eten en drinken. We hebben er voor gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen een hele leuke dag van gemaakt.” Wie aan de slag wil als vrijwilliger of in een paar straten de lotenverkoop voor rekening wil nemen mag zich melden via https://www.zonnebloem.nl/berlicum-middelrode

De Zonnebloem op pad met de huifkar.

Foto's:


0

Geef een reactie