07 april 2022

Lezing Romeinse muntschat bij heemkundering de Plaets

BERLICUM – In november 2017 hebben de broers, Wim en Nico van Schaijk met de metaaldetector 107 Romeinse munten gevonden langs de Brabantse Aa (bij een doorwaardbare plaats, een voorde) in Berlicum. De munten zijn gevonden op een perceel langs een nieuw gegraven bedding van de Aa, ten zuiden van de bebouwde kom, op de grens van Middelrode en Berlicum. Het betrof vier zilveren denarii en 103 bronzen sestertiën en assen.

In maart 2018 is de vondstlocatie door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) (dr. Tessa de Groot) samen met de vinders bezocht en ingemeten. Tijdens dit bezoek bleek dat de munten afkomstig zijn uit een laag met veel ijzerconcreties. De Rijksdienst heeft in afstemming met heemkundekring De Plaets een bureauonderzoek uitgevoerd. In oktober 2018 zijn 27 boringen uitgevoerd om de bodemkundige opbouw vast te stellen. Ook is machinaal een sleuvenonderzoek uitgevoerd van 30 meter lang en 2 meter breed.

Tijdens het gravend onderzoek zijn nog twee koperen Romeinse munten gevonden. De werkgroep archeologie van de Plaets heeft assistentie verleend. De in totaal 109 munten zijn door dr. Liesbeth Claes (Universiteit Leiden) uitgebreid geanalyseerd. De afbeeldingen op de munten laten een beperkt aantal thema’s zien die verband houden met: het leger, muntuitdelingen en religieuze handelingen. Wat is nu het bijzondere aan deze vondst aan de Aa? Het betreft de plek, de voorde, een plek waar gedurende ruim 100 jaar sacrale giften gedoneerd zijn. Van het totale onderzoek is een rapport verschenen van de RCE: T. de Groot & J.W. de Kort: Veilig naar de overkant. Rapportage monumentenzorg 267 (RCE).

Op donderdagavond 14 april 2022 vindt een lezing plaats in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum van 20.00-22.15 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur De lezing wordt achtereenvolgens verzorgd door: de vinders Wim en Nico van Schaijk, dr. Tessa de Groot, Liesbeth Claes en leden van de werkgroep archeologie (Theo Danen en Hans van Nuenen). Er zullen ook munten getoond worden. U bent van harte welkom op deze bijzondere lezing. De entree is gratis. Met een vrijwillige bijdrage zijn we natuurlijk erg blij.

Foto's:


0