D66 wil veilige en duurzame mobiliteit in onze gemeente

SINT-MICHIELSGESTEL – We bewegen, wandelen en fietsen steeds meer en dat is goed voor onze gezondheid. D66 wil graag stimuleren dat onze inwoners nog vaker de auto laten staan, zeker bij korte afstanden binnen onze dorpen. Dit is ook beter voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid en duurzaamheid in onze gemeente.

Bert van Druenen en Peter Raaijmakers nieuwe lijsttrekkers PPA

SINT-MICHIELSGESTEL – Vorige week heeft u kunnen lezen dat Ed Mathijssen na 20 jaar stopt als politiekleider van de PPA. Zijn opvolgers Peter Raaijmakers en Bert van Druenen zijn tijdens de algemene ledenvergadering gekozen als lijsttrekkers en kandidaat wethouders voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met een kandidatenlijst met 50 enthousiaste personen en een brede achterban heeft de PPA veel vertrouwen in deze verkiezingen. De lijst heeft een goede mix van vernieuwing en traditie, van ervaring en jeugdig elan. In het bijzonder is de PPA erg trots dat ze weer geslaagd is een lijst met ook veel jongeren te kunnen presenteren èn met verkiesbare kandidaten uit alle kernen van de gemeente.

De Gestelse Coalitie vraagt aandacht voor verkeersknelpunten

SINT-MICHIELSGESTEL – Vorige week vroegen wij op de parkeerplaats van Albert Heijn aandacht voor de parkeerproblematiek in het centrum van Sint-Michielsgestel. Maar minstens even belangrijk is de verkeersveiligheid ter plaatse. De uitrit van de parkeerplaats zorgt in combinatie met het fietspad en het drukke verkeer op de Schijndelseweg maar al te vaak voor gevaarlijke situaties. […]

De Gestelse coalitie

SINT-MICHELSGESTEL – Helaas kennen we in onze gemeente – met name in de kern Sint-Michielsgestel – verschillende locaties waar op dit moment sprake is van grote parkeerproblemen, met de (toekomstige) parkeerchaos in het centrum van Gestel als het meest schrijnende voorbeeld.

Sam Goossens trekt kar GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL – De leden van GroenLinks/PvdA Sint-Michielsgestel hebben dinsdagavond 11 januari in een algemene ledenvergadering Sam Goossens aangewezen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dit is de eerste keer dat beide partijen met één lijst aan de verkiezingen meedoen.