PPA: ‘t Is Goed, maar kan altijd Beter

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeenteraad heeft de begroting voor 2019 besproken. Wat gaat het college doen, wanneer en wat kost het. Voor de PPA een helder en goed verhaal. De PPA is voor daadkrachtig bestuur, vertrouwen geven aan burgers en durven loslaten. De PPA omarmt daarbij de vele initiatieven van inwoners om de leefbaarheid te versterken van onze dorpen. Deze werkwijze draagt bij aan een ondernemende bestuurscultuur. De Raad stelt kaders en controleert. Het college voert uit in samenwerking met inwoners. Geen oeverloze discussies maar snelheid in werken en gewoon doen.

D66: niet ‘uitgekleed’ afval inzamelen

SINT-MICHIELSGESTEL – Na de verkiezingen kwam het nieuwe college plots met een voorstel om ons systeem van afvalinzameling volledig overhoop te halen. PPA, CDA en VVD wilden het afval “omgekeerd” gaan inzamelen, waarbij alleen papier, plastic, blik, drankverpakkingen en GFT-afval aan huis wordt opgehaald en restafval door u zelf moet worden weggebracht. Saillant detail is dat dit helemaal geen thema was bij de verkiezingen; ook niet in de verkiezingsprogramma’s.

Tijdelijke verkeersmaatregelen gaan niet door

SINT-MICHIELSGESTEL – “Het is te moeilijk om tijdelijke oplossingen te vinden. Met de aannemer zoeken we naar een goede definitieve oplossing. Begin volgend jaar gaan we die ontwerpen. Daarvóór gaan we er met bewoners en omwonenden over praten. Begin 2020 is de uitgang van Beekveld veilig.” Deze boodschap bracht verkeerswethouder Bart van de Hulsbeek afgelopen donderdag in de raad.

De Gestelse Coalitie tevreden over begrotingsbehandeling

SINT-MICHIELSGESTEL – Vorige week bespraken we in de raadsvergadering de begroting van 2019. Een begroting waarin het college maar liefst 114 speerpunten benoemde. Er staat dus heel wat te gebeuren in onze gemeente. Er komen bijvoorbeeld 220 nieuwe betaalbare woningen en daarvoor moeten bestemmingsplannen worden ontwikkeld. Voor het SCI-terrein bijvoorbeeld en voor het gebied rondom de oude Huif. De Gestelse Coalitie is blij met alle bouwplannen en zal kritisch volgen of de geplande betaalbare woningen er ook inderdaad komen.

VVD over verkeersveiligheid

SINT-MICHIELSGESTEL – Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 25 oktober werd de begroting besproken, waarbij verkeersveiligheid aan de orde kwam. In ons verkiezingsprogramma staat: “Samen moeten we er aan werken dat iedereen in een verkeersveilige omgeving kan leven, werken en naar school gaan”. We zijn verheugd dat het college voortvarend aan de slag gaat met het aanpakken van diverse onveilige locaties want de laatste jaren is daar te weinig aan gedaan.

CDA-fractie versterkt met twee steunleden

SINT-MICHIELSGESTEL – In de raadsvergadering van 25 oktober jl. zijn Paul van Lith en Joost Hermans door burgemeester Pommer beëdigd als steunleden van de CDA-fractie. Beide heren prijkten ook al – als respectievelijk de nummers 6 en 7 – op de lijst van het CDA voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Een korte kennismaking.