Gemeentelijke publicaties week 1

De gemeentelijke publicaties van Sint-Michielsgestel zoals ze deze week in de Brug zijn opgenomen. Klik op de link en download het pdf-bestand. Er was ook een extra pagina in verband met het 25-jarig bestaan van de gemeente.

Eindelijk 2021 en alles wordt anders?

SINT-MICHIELSGESTEL – Wat hebben we uitgekeken naar de jaarwisseling. 2020 was een jaar waar voor de meeste mensen niet veel hoogtepunten te beleven waren. Wel een jaar waarin we met heel veel mensen anders naar de samenleving zijn gaan kijken.

D66: Geen taboe op windenergie

SINT-MICHIELSGESTEL – Afgelopen donderdag werd door het college de visie op zon- en windenergie voorgelegd aan de raad. In de visie geeft het college een afwegingskader, op basis waarvan beoordeeld kan worden waar in onze gemeente plaats is voor grootschalige duurzame energieopwekking.

De Gestelse coalitie

SINT-MICHIELSGESTEL – Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad de afgelopen maand. Onderwerpen die veel inwoners raken. De Ontwikkelvisie voor de wijk Theereheide en het bijbehorende buitengebied en de Visie zon en wind.

VVD: Blijf met inwoners praten over Theereheide

SINT-MICHIELSGESTEL – Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie buitengebied Theereheide en de ontwikkelvisie van Theereheide vastgesteld. De Gestelse VVD vindt het goed dat er nu eindelijk doorgepakt wordt met de bouwplannen op de vier verschillende locaties in de wijk Theereheide.

D66: Ook de raad moet thuis werken

SINT-MICHIELSGESTEL – Begin deze week kwam er een duidelijke oproep van ons kabinet: stop de aankomende 5 weken nu echt met alle onnodige bewegingen en bijeenkomsten. Blijf zoveel mogelijk thuis en werk vanuit huis waar dat kan. Ook legt het kabinet aan grote delen van onze maatschappij vergaande restricties op, die in veel gevallen grote consequenties hebben voor bedrijven en hun werknemers, waaronder veel van onze lokale ondernemers.

CDA: “Belangrijke stap woningbouw Theereheide gezet!”

SINT-MICHIELSGESTEL – Binnen de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel zijn vier locaties waar grote ontwikkelingen plaatsvinden. Afgelopen week is er een belangrijke stap gezet: de ontwikkelvisie Theereheide is door de gemeenteraad vastgesteld. “Met de uitvoering van deze visie wordt de wijk nog mooier ”, aldus CDA-raadslid Femke Klomp. “Wel moet voor de locatie Heidelust samen met de inwoners nog eens goed worden gekeken of de inrichting slimmer kan.”