DorpsGoed: De Blauwe Scholk omver?

DEN DUNGEN Een persbericht van een kantje. De Blauwe Scholk wordt gesloopt. Daar kijkt Mariska Sturkenboom van DorpsGoed van op: “Ja, ik las de kop en dacht: Nu meteen en was dat wel de afspraak? Toen ik het artikel verder las, begreep ik dat wethouder van der Aa en wethouder Mathijssen wel een poging willen doen de gevel te bewaren, dat is immers beloofd in de visie die het college voor het centrum van Den Dungen heeft opgesteld.”

CDA: sloop Blauwe Scholk motor voor centrumontwikkeling Den Dungen

DEN DUNGEN – Op 15 juli heeft het college van B&W via een persbericht bekend gemaakt dat is besloten De Blauwe Scholk te slopen. Het gebouw gaat plaatsmaken voor herontwikkeling. Dit is nu mogelijk omdat de eigenaar van het agrarische bedrijf dat achter De Blauwe Scholk is gelegen het concept plan “Wonen op de Donk” heeft ontwikkeld. Om dit plan te realiseren zullen de gebouwen van het bedrijf worden verwijderd en komt de geurcirkel van het bedrijf te vervallen. Hierdoor kan ook locatie De Blauwe Scholk van een nieuwe invulling worden voorzien.