Pop-Up Kunst biedt afleiding in Annenborch

ROSMALEN – De bewoners van Annenborch in Rosmalen worden sinds afgelopen week verrast met een bijzonder fenomeen: een POP-UP EXPO. Ondanks dat langzaamaan de veiligheidsregels voor ouderen wat versoepelen, is een bezoekje aan een museum nog ver weg. Club Goud brengt daarom samen met Het Noordbrabants Museum en ontwikkelpartner FutureTalentFactory het museum naar hen toe. Sinds vrijdag 3 juli kunnen bewoners van Annenborch op een veilige manier genieten van kunst tijdens deze tijdelijke expositie. In het gebouw worden levensgrote replica’s van topstukken uit de collectie van het Brabantse museum tentoongesteld.

Nieuwe verkeerslichten Rosmalen voor betere doorstroming

ROSMALEN – De toerit naar de A59 aan de Berlicumseweg heeft nu slimme verkeerslichten. Het is een eerste stap om verkeerssystemen van verschillende wegbeheerders langs de A2 tussen Deil en Vught met elkaar te laten samenwerken. Tot eind volgend jaar worden nog zes verkeersregelinstallaties op het traject vervangen. Samen zorgen ze voor een betere doorstroming van het verkeer.

Minder zorgen over continuïteit bedrijf

NEDERLAND – In vrijwel alle branches van het niet-financiële bedrijfsleven is het aantal ondernemers dat denkt in de huidige economische situatie minstens nog een jaar te bestaan in mei sterk toegenomen ten opzichte van de meting van april. De werkwijze instellen op de anderhalvemetereconomie en kostenreductie zijn de belangrijkste maatregelen die bedrijven zelf hebben getroffen om het hoofd te bieden aan de effecten van de economische teruggang door de coronacrisis. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin mei onder bedrijven werd gehouden.

Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd

NEDERLAND – Van de 502 aanmeldingen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), voldoen er 407 aan de gestelde eisen. Om alle aanvragen die voldoen aan de gestelde vereisten, te kunnen toewijzen, verhoogt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het subsidiebedrag met € 275 miljoen waarmee het totaalbedrag voor de Srv € 455 miljoen wordt.

Economisch noodpakket verlengd tot 1 oktober

NEDERLAND – Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen.

Pieter Hermsen bestuurder Vivent

ROSMALEN – Pieter Hermsen is per 1 oktober de nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Vivent. Hij volgt daarmee Peter Hoppener op, die als interim-bestuurder voor ruim een jaar verbonden is geweest aan Vivent. De bestuurswissel vindt plaats per 1 oktober, zodat tijdens de coronacrisis de continuïteit in het bestuur van Vivent is gewaarborgd.

Meer ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers

NEDERLAND – Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

650 miljoen extra voor noodpakket agrarische sector

NEDERLAND – Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.
Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca. Dit schrijft minister Carola Schouten van LNV in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer.