Pieter Hermsen bestuurder Vivent

ROSMALEN – Pieter Hermsen is per 1 oktober de nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Vivent. Hij volgt daarmee Peter Hoppener op, die als interim-bestuurder voor ruim een jaar verbonden is geweest aan Vivent. De bestuurswissel vindt plaats per 1 oktober, zodat tijdens de coronacrisis de continuïteit in het bestuur van Vivent is gewaarborgd.

Meer ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers

NEDERLAND – Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

650 miljoen extra voor noodpakket agrarische sector

NEDERLAND – Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.
Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca. Dit schrijft minister Carola Schouten van LNV in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer.

Gezamenlijke Brabantse aanpak gemeentelijke belastingen ondernemers

NOORD-BRABANT – Het Brabantse interregionaal beleidsteam (iRBT) heeft een lijn ontwikkeld hoe gemeenten in Brabant kunnen omgaan met het opschorten van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Het iRBT hecht er zeer aan dat de Brabantse gemeenten hiervoor een gezamenlijke aanpak kiezen. Bij veel ondernemers en zzp’ers is sprake van acute liquiditeitsnood. Het uitstellen van de betaling […]

Ondernemers, meld problemen vandaag nog bij VRO

ROSMALEN – De Vereniging van Rosmalense Ondernemers (VRO) vraagt haar leden om nog vandaag, woensdag 18 maart, problemen te melden waar ze in verband met maatregelen rond het coronavirus tegenaan lopen. VNO-NCW, waarbij de VRO is aangesloten, is op meerdere niveaus in overleg met allerlei partijen over onder meer arbeidstijdverkorting, bedrijven aan elkaar koppelen, informatieverstrekking […]

Slagroomtaart voor opa van Lotte

ROSMALEN – De slagroomtaart van Korengoud, de echte bakker ging afgelopen maand naar Lotte Colman. Ze gaf hem aan haar opa. “Ik gun namelijk mijn opa deze slagroomtaart heel erg, omdat hij nog weinig ziet”, laat ze weten. “Hij heeft een zeldzame oogafwijking en kan daardoor ook de krant niet meer lezen. Verder heeft hij […]

Hoera Avila coaching 10 jaar!

HEESWIJK-DINTHER – Emotionele, psychische en fysieke klachten worden in belangrijke mate beïnvloed door ons onderbewuste. Met coaching, (hypno)therapie en training kun je deze onderbewuste aspecten van klachten aanpakken. Daardoor hoef je niet meer zo te vechten en ontstaat er meer vrijheid om keuzes maken vanuit rust en innerlijke wijsheid. 10 jaar Avila coaching voor meer welzijn, persoonlijke groei en levensplezier!