EHBO-nieuws

Maandag 26 september: AED reanimatieavond verzorgd door kaderlid Arjan van Doleweerd. Woensdag 5 oktober idem, verzorgd door kaderlid Rob van Berkel.
Ondanks herhaalde verzoeken en persoonlijke benaderingen is het bestuur er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden. Bernardine Wolven neemt weer tijdelijk waar. De leden zouden dit werk aanmerkelijk lichter kunnen maken als ze zelf initiatief zouden willen nemen door bijvoorbeeld aan te melden op de site voor diverse evenementen.
Oranje kruis boekje: sinds juli 2016 is de 27ste druk van het lesboek uit. Er zijn de nodige veranderingen, die uiteraard uitvoerig worden besproken op de herhalingsavonden. Voor de kostprijs van 26 euro kunnen de leden een boekje aankopen bij de vereniging. Dit kan geregeld worden op de reguliere lesavonden bij een van de bestuursleden. Ook op de site www.hetoranjekruis.nl is dit boekje verkrijgbaar. Voor verdere informatie kunt u terecht op de site www.ehbo-schijndel.nl

Foto's:


0