Adverteren

Wilt u adverteren in B’ons? Dat kan natuurlijk.
Neem contact op met Jan van de Vossenberg (06-27273810). Dat kan ook via bons@janenjanmedia.nl. Zij kunnen u alles vertellen over formaten en tarieven.