27 januari 2016

Kafland gaat met groot vertrouwen van start

VINKEL –In het prachtige Vinkelse Kafblad wordt in het voorwoord in twee regels beschreven dat de stichting een prima eerste prestatie heeft geleverd. Navraag leert dat het toch wel eens iets te bescheiden verwoording is van hetgeen is neergezet. “Misschien klopt het ook wel. We hebben eigenlijk niet veel, of misschien wel helemaal niks, hoeven aan te passen aan het programma. Er zijn alleen toevoegingen gedaan”, zegt voorzitster Idilia van Herpen (48).

De nieuwe opzet was, voor een aantal carnavalsvierders, wel even wennen. Alleen het feit al dat de Prins en zijn Adjudant door het leven zouden gaan zonder officiaele raad van 11, zette hier en daar vraagtekens. Het bestuur, de organisatie als zodanig, heeft meer dan gelijk gekregen. “Met grote dank natuurlijk aan Walter en Mark en hun gevolg de Kaffers”. De vriendengroep Ut Gevolg die in feite alle activiteiten en werkzaamheden overnemen van een raad van elf. “Maar dan zonder de vele verplichtingen die aan het lid zijn van een raad van elf als vanzelfsprekendheid kleven”, zegt bestuurslid Bart van de Wijgert (24).

Dat zit wel Snor

Het Kafland komt bijna uren te kort om alles te laten plaatsvinden, zo vol en compleet is het programma, De succesvolle Dolle’n Aovonden zitten er inmiddels al weer op en in veel schuren en bouwplaatsen zijn de bouwlampen van de optochtbouwers tot in de late uurtjes zichtbaar. Vinkel is op alle fronten in de ban van het carnaval, van jong tot oud. Dit jaar zwaait Prins Hein den Urste met zijn Adjudant Paul de scepter in Kafland met hun thema: “Carnaval 2016, dat zit wel snor…”. De leden van de overbekende Carnavalsgroep Vur Sles staan in de startblokken om de Prins en zijn Adjudant bij te staan, op elk maar enig denkbaar moment. “Ook dat zit wel snor”, lacht Idilia.

Voorbereiding

“Voordat op vrijdag het carnaval losbarst heb je er al best veel uurtjes van organiseren op zitten. We hebben dat in onze nieuwe opzet super mooi kunnen verdelen onder de vele commissies”, aldus Idilia. Ze zijn in feite het gehele jaar bezig met het organiseren. “We hebben dit jaar ook, in de aanloop naar het carnaval, wat evenementen op touw gezet. Natuurlijk, puur voor de Kaflandse Portemonnee, maar dat spreekt voor zich. De veiling, het volleybaltoernooi en de Kerstmarkt waren prachtige evenementen en zeker voor herhaling vatbaar”, zegt Bart. Het gaat te ver om alle activiteiten van alle commissies tot in de finesse te gaan benoemen. Het geheel is een compleet programma geworden wat bovendien ook is te lezen in het nieuwe carnavalsblad van Kafland.

Leien dakje

“Tot op dit moment loopt het van een leien dakje. Onze pronkzitting bijvoorbeeld was een compleet succes. Maar ook de verkiezing en onthulling van Prins Hein en Paul en onze jeugdprinses Anika en Jeugdprins Gijs niet te vergeten. Dat zijn dan van die momenten die je dan dat bijzondere Kaflandse gevoel geven. Het Kaflandse gevoel; gewoon een ander woord voor saamhorigheid of verbondenheid. Niets meer en niets minder. Waar een klein dorp, grootst in kan zijn”, aldus een enigszins trotse Idilia van Herpen. En Kafland mag trots zijn. Zeker wanneer je het bruisende feest ervaart tijdens de doldwaze dagen.

Klaar

Vinkel is er klaar voor het feest. Het programma is compleet en definitief. De start is op vrijdag en gaat door tot en met dinsdag. Een Bouwersbal, Klocht 11×11, jeugdsoos, carnavalsmis, de optocht, het boerenbruidspaar en, nieuw in het programma op de dag van de Prins , het Snortoberfest. En daar tussenin nog heel veel meer. “We sluiten het feest af met de verbranding van Knilles. Dat is vorig jaar weer in het programma opgenomen. En het mag worden gezegd: Het was een gouden greep. Knillis gaf vorig jaar, door de dagen heen, veel hilariteit. En daar gaat het toch om”, aldus Idiliia van Herpen en Bart van de Wijgert.

Foto's:


0