25 mei 2016

Geffens Dorpsraadlid Peter van Erp ‘gooit de knuppel in het hoenderhok’

‘Meer geld naar binnen- minder naar buitensport’

Het is nog maar een jaar of twee geleden dat de Geffense verenigingen bij elkaar werden geroepen om ze te informeren over het subsidiebeleid van de gemeente Oss. Voor de meeste clubs was de overgang van Maasdonk naar Oss financieel gezien goed nieuws; ze gingen er behoorlijk op vooruit. Maar dat gold zeker niet voor de verenigingen die gebruik maakten van sporthal De Geer. Deze clubs zagen de huur stijgen en de subsidie dalen. Tegelijk werden de beheerders van de sporthal bedankt voor hun diensten. Protesteren had weinig zin, want Geffen moest zich schikken in het Osse beleid. Vervelend, maar logisch.

En toen werd het 2016.
Op 12 mei jongstleden werd in De Koppellinck een bijzonder project afgetrapt. Het project heet ‘Burgerbegroting’. Uitgangspunt van het project: laat de Geffenaren lekker zelf beslissen waar ze het gemeenschapsgeld aan spenderen. De verwachtingen waren hoog gespannen. Helaas viel de opkomst bij de start tegen, ondanks een stevige campagne om de ‘gewone’ Geffenaren te betrekken. Mag de conclusie zijn dat de meeste inwoners van Geffen het wel prima vinden hoe het geld voor ons dorp wordt aangewend? Geldt dat ook voor de badmintonners? De zaalvoetballers? Voor de gymvereniging? Of voor de voormalige leden van volleybalclub G’68 die het net voorgoed hebben opgeborgen?

Wanneer heb je als inwoner nou echt de kans om zelf aan de knoppen te draaien? Om een al dan niet vermeende onevenredigheid weg te poetsen? Het antwoord: nu! Ik gooi de knuppel in het hoenderhok, hoewel ik bij geen van voornoemde verenigingen ben aangesloten. Meer geld naar de binnensport! En omdat er per saldo niet meer geld naar Geffen gaat, moet ik ook aangeven waar de extra steun voor de binnensport vandaan moet komen. Van de buitensport dus.

Mee eens? Mee oneens? Sluit je aan bij de discussie. Tot 13 juli mag iedere inwoner van Geffen meepraten, meedenken en in- of tegenstemmen.

Mei 2016, Peter van Erp

 

Foto's:


P1