23 november 2016

Gemengd koor in Geffen eert haar jubilarissen

GEFFEN –“Al vóór mijn trouwen was ik lid van het koor. Het dameskoor welteverstaan. Want voor heren en dameskoor waren er aparte koren. Volgens de kerkelijke wet mocht een getrouwde vrouw geen lid zijn van het gemengd koor. Toen ik trouwde was het voor mij ook meteen voor een paar jaartjes, einde oefening. Later, toen de regels enigszins waren versoepeld, heb ik het met graagte weer opgepikt, aldus Joke van Zantvoort- van Erp (78) uit Geffen. Samen met Hemmie Berendsen (71) en Jet Vogels (67) wordt Joke op 27 november, tijdens de viering van de geboortedag van de Patrones Sint-Cecilia, in de bloemetjes gezet.

 

 

Ze kijkt al een hele poos uit naar ‘haar’ feestje. Een heupoperatie die ze onlangs heeft moeten ondergaan zou nog bijna haar feestje hebben kunnen verstoren. “Ik oefen me elke dag een slag in de rondte, ik zal en moet erbij zijn”, zegt ze strijdlustig. Samen met haar man, Rien van Zantvoort (82) is Joke al sinds jaar en dag lid van het Gemengd koor. Voor geen goud zouden ze het willen en kunnen missen. Rien is inmiddels ook al 65 jaar lid, maar heeft vanwege gezondheidsproblemen, wat gas terug moeten nemen. Jaarlijks wordt, tijdens of rond de geboortedag van hun patroonheilige Cecilia, een feestje gevierd. Een traditie die na jaren nog steeds in ere wordt gehouden. Zondag 27 november begint de feestdag met om 09.30 uur een Heilige Mis met medewerking van (natuurlijk) het gemengd koor. Daarna is in het Oude Klooster tot half vijf een gezellig samenzijn met onder andere aandacht voor de jubilarissen.

 

60 jaar

Bij een jubileum, in welke vorm dan ook, kijk je terug in de tijd. Zestig jaar onafgebroken lidmaatschap. Dan kan het niet anders zijn dat hetgeen waar je lid van bent, iets heel speciaals voor je moet herbergen. Wanneer je het echtpaar aanhoort, word je als het ware meegenomen in hun enthousiasme. De woorden, ‘muziek maakt je rijk’, die hun dirigent Theo Prinssen ooit heeft uitgesproken, onderstrepen het betoog van beiden ten volle. Hun lidmaatschap van het koor is als het ware verweven met hun levensloop. “We hebben elkaar ook leren kennen via het koor. We waren nog maar tieners en de repetities van het koor waren voor ons toen ook een soort van uitje. In de loop der jaren is langzaam onze verkering ontstaan”, zeggen ze eenstemmig.

 

Getrouwd

“In 1961 zijn we getrouwd en zijn we gaan wonen aan de Bredeweg. Voor getrouwde vrouwen was het gemengd koor verboden terrein. Het was een Kerkelijke regel die gerespecteerd diende worden. Vandaar dat ik toen drie lange jaren vanaf de zijlijn heb moeten luisteren en toekijken. Zodra het ook maar enigszins mogelijk was ben ik ook lid geworden van het gemengd koor. Toen was onze (muzikale) cirkel weer rond”, aldus Joke. Rien daarentegen, is op verzoek van pastoor Van de Camp lid geworden. “Ik werd ontboden op de pastorie”, lacht hij. “Daar werd ik vriendelijk, doch dringend gevraagd of ik geen interesse had in het koor. Op zaterdagmiddag, mijn enige vrije middag, was het repetitie en meteen na de repetitie kon ik mijn overall aantrekken om te gaan melken. Maar ik moet er wel bij vermelden dat ik er nooit spijt van heb gehad”, zegt Rien

 

Jet Vogels

Een jubileum van 40 (robijn) en 25 jaar (zilver). “Och, 25 jaar, niks bijzonders toch. Zeker niet wanneer je de respectabele jubileum jaartallen van meer dan dubbele cijfers voorbij ziet komen”, zegt een wel zeer bescheiden Jet Vogels. Het tegendeel is waar. Trouw aan je club is, zeker heden ten dage, een feit waar je met recht trots op mag zijn. Ook Jet is, evenals Joke toentertijd, begonnen bij het dameskoor. Op uitnodiging van buurvrouw en dirigent Diny van Wanrooij heeft ze op een later tijdstip kennis gemaakt met het gemengd koor. Inmiddels zingt ze al een kwart eeuw als ‘Alt’ (een lage vrouwelijke zangstem) vierstemmige liederen bij het gemengd koor. Op de vraag van het waarom fronsen haar wenkbrauwen enigszins. “Weet je, ik vind het gewoon leuk. Het koor is een gezellig clubje mensen en zingen maakt je blij. Wanneer mijn gezondheid het toelaat is dit met het grootste gemak nog eens 25 jaar vol te houden. Prachtig toch”, zegt ze met een brede glimlach.

 

Hemmie Berendsen

Hemmie zit, met zijn veertig jubileumjaren, zo’n beetje tussen de twee overige feestelingen in. “Ik zing al vanaf mijn 10e jaar in koren. In Lichtenvoorde, waar ik geboren ben was ik lid van het jongenskoor. Ook in mijn militaire diensttijd en toen ik woonachtig was in Oss zong ik in groepsverband. Vanaf 1970 tot op heden ben ik lid van het gemengd koor in Geffen. Ton van den Boom activeerde mij hiervoor toen ik eenmaal in Geffen gesetteld was. Zesenveertig jaar woon ik er inmiddels en dit jaar vier ik mijn 40- jarig jubileum. Zingen is voor mij steeds weer een feest en ik kan me niet heugen dat ik ooit met tegenzin naar een repetitie of uitvoering ben gegaan. Het enige dat in ons clubje ontbreekt zijn jeugdleden. En dat gegeven zou wel eens kunnen betekenen dat dit, door een gebrek aan opvolging, misschien wel het einde zou kunnen betekenen van het koor. Dat zou ik enorm betreuren. Vandaar dat we met ons allen onze stinkende best doen om nieuwe koorleden te activeren. Zingen, muziek en het beleven daarvan, het geeft je zo’n ongekende rijkdom. Kom het eens beleven, iedereen is van harte welkom”, aldus de robijnen jubilaris Hemmie Berendsen.

Archieffoto: Will van Leeuwen 

Foto's:


0