19 december 2016

Legpenning Carnegie Heldenfonds voor Nulander

DEN BOSCH – Op grond van de verrichting van een heldendaad is op maandag 19 december aan R.J. Groenveld uit Nuland het bijbehorende getuigschrift en de legpenning van de Stichting Carnegie Heldenfonds uitgereikt. De uitreiking werd verricht door locoburgemeester Eric Logister, mede namens het stadsbestuur in basisschool Het Bossche Broek, locatie Kruisbroedershof. De uitreiking vond plaats in groep 7 van deze basisschool, waar Groeneveld onderwijzer is.

In de ochtend van 20 april 2015 reed een man op zijn scootmobiel over het fietspad langs het Maximakanaal (ter hoogte Graafsebaan). De heer Groeneveld fietste daar ook. De man in scootmobiel stapte uit zijn scootmobiel en stapte doelbewust het Maximakanaal in. Groeneveld belde meteen 112, informeerde de omgeving en sprong in het koude water. Vanwege de hoger oeverbescherming van het kanaal moesten hulpdiensten beide mannen uit het water halen. Het slachtoffer is gereanimeerd, maar heeft het ongeval uiteindelijk niet overleefd. Naar het oordeel van het Carnegie Heldenfonds heeft de heer Groeneveld zich – mede gelet op de hoge oeverbescherming – in een voor hem gevaarlijke situatie begeven waarin hij met gevaar voor eigen lijf en goed de drenkeling boven water heeft weten te houden in afwachting van de komst van hulpdiensten. Voor deze heldendaad wordt aan de heer Groeneveld de legpenning en het getuigschrift uitgereikt.

Carnegie Heldenfonds

?De Stichting Carnegie Heldenfonds ontleent zijn naam aan Andrew Carnegie. In 1904 vond in de buurt van Pittsburg een mijnramp plaats die aan 178 mensen het leven kostte. Daarbij lieten ook twee mannen bij reddingspogingen het leven, hun vrouw en jonge kinderen achterlatend. Dat was voor Andrew Carnegie aanleiding om ‘The Carnegie Hero Fund Commission’ in het leven te roepen. De opdracht van de stichting was: hen, die met gevaar voor eigen leven anderen het leven hebben gered, of ernstige pogingen daartoe hebben aangewend, te bevrijden van geldzorgen die het gevolg zouden zijn van hun heldenmoed, door het aan hen of hun nabestaanden verlenen van tijdelijke (financiële) ondersteuning.
In ons land werd de Stichting Carnegie Heldenfonds in 1911 gesticht. Na de Tweede Wereldoorlog werden de sociale voorzieningen in ons land beter en is het doel van de stichting aangepast in de zin dat het accent meer is komen te liggen op het onderscheiden of belonen van personen die met gevaar voor eigen leven het leven van anderen hebben gered of pogen te redden.

Foto's:


h