14 februari 2017

Jeugd-Event: In de tent.. Bij de tent

Liesbeth en Rita van Erp: “Carnaval is toch voor iedereen”.

ROTTENRIJK –“Onze jeugd van om en nabij de twaalf tot zestien jaar, ze vallen met dit soort evenementen altijd tussen de wal en het schip. Dat komt mede door de nieuwe Drank- en Horecawetgeving die sinds een aantal jaren van toepassing is”, zeggen Liesbeth (52) en Rita van Erp (45). In de grote carnavals feesttent waar het tijdens het Rottenrijkse carnavalsfeest allemaal te doen is geldt een strikte toegang vanaf 16 jaar. Vandaar dat er helaas geen welkom is voor deze groep middelbare scholieren.

Door Jan van Ravenstein

“Het kan toch niet zo zijn dat er in ons dorp tijdens carnaval geen activiteit is voor deze jongeren. Voor wie dan ook is er in het Rottenrijk ‘iets’ te doen. Het begint al met de peutertjes, die gaan heerlijk hossen bij het kwartjesbal. Voor de kinderen van de basisschool is er het tienerbal van scouting. De jeugd en de ouderen gaan vijf dagen  ‘los’ in de grote feesttent en de bejaarden hebben ook hun eigen feestje. Alleen juist onze doelgroep waren genoodzaakt om elders hun feestje te gaan vieren”. zeggen Liesbeth en Rita. Samen stralen ze het uit, ze zitten als het ware helemaal in de ’flow’ van het komende jeugdfeest. Het ‘Gouden Idee’ was er, bij meerdere partijen, al langer. Het sluimerde, maar niemand nam echt initiatief. “Hans en Berghit, van het Rottenrijk’, hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben mij aangesproken of ik de spreekwoordelijke kar wilde trekken”, zegt Rita. Haar antwoord was positief. “Maar ik trek die kar niet alleen, dan vraag ik het ook aan ‘Lies’, geen familie, wel een goede vriendin”. Aldus geschiedde. De eerste stap was gezet. Het duo ging voortvarend aan de slag

Organiseren

De tijd was kort. “Eind december moesten we nog beginnen”, zegt Liesbeth. Ze hebben beiden een rugzak vol ervaring qua organiseren. Ze vinden het beiden reuzeleuk om te doen. Zeker voor de jongeren. Vanuit Effe noar Geffe en de jeugdvakantieweek hebben ze veel ervaring opgedaan. “We moesten proberen te denken en invulling te geven aan het geheel in de geest van onze doelgroep”, zeggen ze beiden. “Weet je, je kunt wel denken dat je het weet wat ze leuk vinden, qua muziek en beleving. Maar we kwamen er al snel achter dat de beleving van een tentfeest toch wel iets anders in elkaar zit”, lachen ze. “Is er Wifi, hebben jullie gehaktballen, mogen we daar ook naar buiten, en tot hoe laat is het, en wie staat er achter de bar en wat voor muziek is er”, de vragen van de jongeren waren talloos.

Wifi

De grote feesttent zal het zonder moeten doen. maar de jeugd heeft haar Wifi. “En ze mogen naar buiten, weliswaar op een afgesloten terrein, maar toch. En er is een snackplein en we hebben een heel mooi programma, al zeggen we het zelf. Ze bruisen van energie en kunnen bijna niet wachten tot het zover is. In de tent, bij de tent. Wanneer we praten over de complete organisatie kijken Lies en Rita elkaar even aan. “Het was een hele klus ja, zeker met de korte tijd die er was. Martijn van Dinther, Eelco Vogels en Ella van Orsouw maken de werkgroep compleet. Zonder hun was het nooit of te nimmer gelukt. Voor het totaal zijn overigens wel zo’n vijftig vrijwilligers bezig voor dit feestje”, zegt Rita.

Hulp

Ondernemend Geffen: “Een warm gevoel hebben zo ons gegeven. Waar of bij wie we ook hebben aangeklopt voor materiële of geldelijke steun, het was altijd positief. Een groots compliment”, zeggen de dames uit de grond van hun hart. Zomaar een voorbeeld van het feit dat een ondernemer zo enthousiast werd dat hij uit zichzelf voorstelde om de muziek voor een avond te betalen. “Mooi toch, niet dan”, zeggen de meiden. De dorpsraad, diverse particulieren, ze waren allemaal zo goedgeefs. Een speciaal dank je wel willen ze toch wel laten uitgaan naar Horeca Geffen. Zonder ook maar met enig belang in het geheel laten ze zich van hun allerbeste kant zien. De nota van de tent wordt door hun voldaan, de afvalstroom is voor hun rekening, de vergunning regelen ze alsmede de verzekering. Ze zorgen voor bekers en draagtray’s. “Echt top”, aldus Liesbeth en Rita. “O ja, het aggregaat voor elektriciteit en de kachels, die ‘vreet’ als het ware enorme hoeveelheden diesel. Daarvoor zoeken we nog sponsoren. Dus, wie zich geroepen voelt…”, zeggen de dames

 Programma

Samen met de jeugd is er een muziekprogramma gemaakt. Dj Smekkie zal er op zaterdag zijn tijdens het Geffens Dance Event, op zondag is er een ColorParty. Maandag de Flirt Night en op dinsdag Famous & Fambulous met de Sjieke Bazen & DJ Miss Charly. Op het buitenterrein is de catering paraat, inclusief ‘de gehaktbal’, lacht Liesbeth.

Nog wat feitjes op een rij: De tent staat naast de grote feesttent. Er wordt alleen 0% geschonken, Radler, Jillz en frisdrank. Zaterdag-, zondag-, maandag- en dinsdagavond vindt het feestje plaats van 20.30 uur tot 00.30 uur exact. Het feest is voor Middelbare Scholieren uit Geffen en (verre) omgeving die op vertoon van hun schoolpas toegang verkrijgen. De entree is vijf euro inclusief een consumptiemunt. Toegangsbandjes zijn per avond te koop aan de kassa en alleen te gebruiken voor de betreffende avond. Een vier- daags bandje kost 15 euro plus gratis twee consumptiemunten. De entree is tot 22.00 uur, en eenmaal binnen is binnen. Verder dan het buitenterrein is naar huis.

Op wat kleinigheidjes zijn ze er klaar voor. De werkgroep heeft haar stinkende best gedaan om er een compleet knalfeest van te maken. Het Rottenrijk is er klaar voor. www.rottenrijk.nl/event/jeugdcarnaval

Foto's:


IIII