01 november 2017

November feestmaand voor ‘Gouden’ KBO uit Nuland

Gehele maand november staat bol van de feestelijkheden voor alle KBO- senioren

NULAND –Een halve eeuw KBO. Opgericht op 7 november 1967 als de “Bejaardenbond” van de Parochie in Nuland. Nu, zo’n 50 jaar later, is de KBO met de eigentijds klinkende naam “Seniorenvereniging”, meer dan springlevend. De week/jaar agenda staat boordevol met activiteiten van zeer uiteenlopende aard. “Wanneer onze secretaris tijdens de jaarpresentatie zijn overzicht doet, verbaas ik me er steeds weer over hoe we dat allemaal in één jaar hebben kunnen programmeren”, zegt de voorzitter Ans van den Bosch.

door Jan van Ravenstein

In de jubileumuitgave van het KBO- nieuwsboekje wordt, na het gebruikelijk voorwoord, terug gekeken in de KBO- geschiedenis. Toenmalig Pastoor van Erp en Mevrouw van Heereveld, de burgemeestersvrouw, namen toen het initiatief om een ‘bejaardenbond’ op te richten. Gebleken was dat er onder de ouderen van de Parochie een vorm van eenzaamheid was. Het initiatief bleek een schot in de roos. Tijdens de oprichtingsvergadering mocht de secretaris al meteen een honderdtal nieuwe leden inschrijven. Onder de naam ‘Rooms Katholieke Bejaardenvereniging’ werd de vereniging officieel ingeschreven. De actieve vereniging herbergt inmiddels bijna 500 leden en gaan ze, na een aantal naamswijzigingen, in het Nulandse door het leven onder de naam “KBO- afdeling Nuland”.

Doelgroep
“Het moge duidelijk zijn dat onze doelgroep de Nulandse senioren zijn. Vanaf het 50e levensjaar kan men lid worden. Bijzonder om te lezen is dat Zuster Joantine Kolfschoten (37 jaar lid) en Annie van der Zanden (33 jaar lid) de langst zittende leden zijn”, zegt Han Zwanenberg, de penningmeester van de KBO. “Wij organiseren vaste wekelijks- en zomer activiteiten met daarnaast nog een tal van themabijeenkomsten. Ze variëren van kienen, toneel, wandelen, koersbal, biljarten tot dagbusreizen en de traditionele kerstviering”, laat secretaris Wim van Koert weten. “Maar daar tussenin vindt nog wel zoveel plaats, dat het bijna onmogelijk is om ze allemaal te benoemen”, kan Ans toch niet laten om nog even te vermelden. En ze heeft gelijk. De Nulandse Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) bruist na 50 jaar nog steeds van een tomeloze energie. Naast Ans, Han en Wim hebben ook Ad van den Boogaard, Margreet Kappen en Corrie Kooijmans zitting in het actieve bestuur.

Kinderen
Verbinding. Het woord komt met een bepaalde regelmaat ter tafel. Ouderen verbinden. “Gemeenschappelijk banden aanknopen”. Het bestuur heeft een wel zeer inspirerende ingang gevonden voor hetgeen verbinding betreft. “Kinderen en ouderen, niet alleen vertederend maar zeer zeker ook verbindend. Ans van den Bosch: “Met groep 4 van de Hoogakker overlegden wij of ze het leuk zouden vinden om ons tijdens onze Kerstviering een bezoekje te brengen. De juf had het goed voorbereid. Ieder had een mini- gedichtje gemaakt wat ze aan onze senioren lieten horen. Het was muisstil, ontroerend en heel vertederend en het werd afgesloten onder een groots applaus”. Inmiddels hebben twee jonge muzikanten een trompetsolo verzorgt en heeft een tweeling een gedicht voorgedragen tijdens het concert van het Zeemanskoor. Verbinding ten top en dit project loopt nog door.

Feestelijkheden
Met ingang van het nieuwe seizoen (september) is in feite het feest begonnen. Het Nulandse C- Manskoor is al op bezoek geweest en op vrijdag 29 september konden de beentjes van de vloer tijdens de feestelijke dansavond met een prachtige demonstratie door Dansschool Jan Zwijsen uit Oss. Brabants verteller, Cor Swanenberg is inmiddels op bezoek geweest en wat volgt is nog een feestelijke soos en kienen met een gouden randje. November is in feite de echte feestmaand met de jubileumviering en de (toneel) voorstellingen van Tieners van Toen als twee ultieme hoogtepunten.
Muziek- en toneelgroep Tieners van Toen viert dit jaar haar 10- jarig jubileum. In het kader van dat jubileum staat er een Middeleeuwse Jubileumrevue op het programma. Op 15 en 16 november vindt de feestelijke première plaats voor de leden van de KBO.

November
Het bestuur heeft een programma gemaakt met een ‘gouden’ randje. “Vijftig jaar is niet niks. Maar ook het feit dat bijna 11% van de Nulandse bevolking lid is van ‘ons clubje’, wil toch wel iets zeggen. Ga je nog iets verder met berekeningen in de doelgroep zelf kom je op een leden percentage van maar liefst 57% uit. Dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee”, aldus Wim van Koert. “We beginnen het feestje met een Heilige Mis met daarna een receptie voor onze leden en genodigden in de Meent. De dag erna gaan de leden genieten van een heerlijk diner buffet. Harmonie Union komt ons dan nog verrassen met een serenade. In de feestzaal verzorgen de fotoclub Nuland, kunstkring de Meent en Heemkundewerkgroep Nuwelant ieder voor zich een mini expositie. Een weekje later (15-16 nov.) staat ‘Tieners van Toen’ voor de leden op de planken met hun Jubileumrevue. Later in de maand volgen dan nog de ‘feestkien’ en ‘feestsoos”, vullen Han en Ans elkaar aan. Het volledige programma is in te zien in het jubileumuitgave nieuwsboekje van de KBO- afdeling Nuland.

Samenvattend

7 nov. 14.00 uur: Viering van een Heilige Mis.
Zang: Het seniorenkoor, aangevuld met het ZLTL- koor. Voordracht door Meike Derikx.
7 nov. 15.00 uur: receptie leden, 16.00 uur voor genodigden
8 nov. 17.30 uur: aanvang diner/buffet
15-16 nov. Uitvoering Jubileumrevue leden. 17-18 nov. voor niet leden
22 nov. Feestelijke soos.
29 nov. Feestelijk kienen

Foto's:


I