13 Gildes naar Geffen voor een kleurrijk feest

GEFFEN –De traditionele en bovendien kleurrijke kleding geeft een gilde, zonder dat er ook maar een moment van actie is, een feestelijk aanzien. De Hoge Schuts organiseert jaarlijks haar Gildendag. De Hoge Schuts is het overkoepelend orgaan van dertien aangesloten schuttersgilden uit de regio. Jaarlijks vindt in één van de kernen van de aangesloten gilden de gildenkringdag plaats. Dit jaar heeft het Sint-Joris Gilde uit Geffen de eer om samen met de Hoge Schuts een aangename dag te verzorgen. Zondag 26 mei start de dag met de Eucharistieviering met gilde-eer (09.30 uur). De viering wordt voorgegaan door Gildeheer, pastoor David van Dijk.

Door Jan van Ravenstein

“In juli 2018 was onze eerste bijeenkomst betreffende de organisatie van deze dag”, zegt Mien Gerrits terwijl ze terugkijkt in het (inmiddels) dikke draaiboek. Samen met Mien, Hetty Verhoeven en Huub Lamers zijn we bijeen om ‘hun’ kringdag te bespreken. Het Geffens Sint-Joris Gilde. Een korte historische terugblik met wat kengetallen is misschien wel op zijn plaats. De historie gaat bijna 500 jaar terug. Het was de Heer Gerrit Vladeracken die het gilde toentertijd samen met ‘schout en schepenen’ tot leven wekte. Vijfhonderd jaar later ongeveer, brachten een aantal artikelen van Theo Prinssen ‘ruring’ in het rustende gilde, wat uiteindelijk (in 1999) resulteerde in de her-oprichting van het Sint-Joris Gilde. Dit jaar viert het zijn 20-jarig jubileum.

De Hoge Schuts

De doelstelling van ‘Gildenkring Hoge Schuts’ is als volgt te omschrijven: “Gildegeest en traditie met daarnaast de taak om het gildenwezen te veredelen en te ontwikkelen. Maar ook als doel om elkaar, waar nodig, bijstand te verlenen. Onder andere bij het organiseren van gildenfeesten om daarmee samenhorigheidsgevoel en vriendschap te kweken”. Op zondag 26 mei tijdens en zeker ook voorafgaand aan de gildenkringdag is de saamhorigheid en de bijbehorende vriendschap de ijzersterke fundering van het kleurrijke feest.

Toekomst

In zijn voorwoord in het programmaboekje beschrijft hoofdman Jan van der Heijden onder andere het gekozen thema; ‘Bouwen aan de toekomst’. “Ons Gilde bestaat 20 jaar en we hopen van daaruit nog op een mooie toekomst. Daar willen wij aan bouwen. Ons schitterende nieuwe onderkomen is bijna gerealiseerd. Samen met de jeugd (Scouting en Jeugdvakantiewerk) krijgen we daar ons onderdak. Een uitgelezen kans om de jongeren op alle manieren kennis te laten maken met ons gilde”, aldus de hoofdman.
Bouwen aan de toekomst kent vele aspecten. De realisatie van het nieuwe onderkomen is er een van. Iedereen kent de lange weg daarnaartoe. Maar toekomst houdt meer in. “De jeugd heeft de toekomst. We weten dat als geen ander. Binnenkort worden we omgeven door alleen maar jongeren, Daar ligt onze uitdaging, we zullen ze moeten laten kennismaken, enthousiasmeren en vertrouwd maken met onze mooie vereniging. Zeker bekeken vanuit de scoutingtradities hebben we immers veel raakvlakken”, aldus de dames en heer aan tafel. (Aspirant lid worden: Het kan en mag vanaf alle leeftijden. Info: 06-13570578 / gildegeffen@gmail.com)

Programma 26 mei

Na de Eucharistieviering gaat het gehele gezelschap in optocht naar het feestterrein aan de Papendijk/Groenstraat. De optocht, ook wel opmars genoemd, is een belevenis op zich. Die moet u gezien en meegemaakt hebben (in het kadertje is de route weergeven). “De start van de feitelijke gildenkringdag gebeurt door het aanbieden van de erewijn door de gemeente. Schutsvrouwe, mevrouw Wobine Buijs- Glaudemans, zal met het uitbrengen van een toost op het welslagen van de dag de gildenfeesten officieel openen”, zegt Hetty Verhoeven.
Daarna barst het feest los met tal van activiteiten. Er is echt voor elk wat wils. Er wordt door de meer dan driehonderd leden gestreden voor de hoogste eer in het vendelen, geweerschieten, kruisboogschieten. trommen, bazuinblazen, standaardrijden, ringsteken voor standaardruiters en jeu de boules. “Het Sint-Ambrosiusgilde uit Loon op Zand gaat een clinic handboogschieten, vendelen en tamboeren verzorgen. Daarnaast assisteren de broeders bij het laserschieten. Een echte aanrader, zeker voor de jeugdige bezoeker. Het is bovendien gratis en vindt plaats onder professionele begeleiding”, aldus Huub Lamers. Meer info programma, tijden, wedstrijden: www.gildegeffen.nl

Trots

De lange voorbereiding heeft zijn vruchten nu al afgeworpen. Aan alles is gedacht. tot nu toe zijn er geen echte verassingen. De sponsoring is compleet. Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘Zilverschenkers’ die zorg hebben gedragen voor de probleemloze aankoop van de zilverschildjes. “Maar zeker ook de vrijwilligers, verenigingen en onze leden mogen we in deze niet vergeten”, zegt Mien Gerrits.

Tot slot

Zeker een spectaculair onderdeel van de dag is het ‘ringsteken voor standaardruiters’.
Het ringsteken is niet het enige onderdeel van hun optreden. Ook het zigzaggend vrijmaken van de weg voor hun gilde tijdens de optocht en de dressuur op het terrein wordt beoordeeld door een deskundige jury. Met een vraag- en antwoordformulier kan de bezoeker deelnemen aan een zoekwedstrijd. Drie mooie prijzen liggen voor de winnaars klaar. Rond de klok van 17.00 uur is de prijsuitreiking voor de jeugd en om 18.00 uur wordt de dag met de prijsuitreiking voor volwassenen afgesloten.
Zondag 26 mei. Aanvang optocht 12.00 uur. Aanvang wedstrijden 13.30 uur. Entree: Gratis.

Het Sint-Joris Gilde

In kadertje

Route optocht
Groenstraat, Papendijk,
De Schouw, Den Oven,
De Schouw, De Wan,
Pastoor van de Kampstraat,
Dorpstraat, Runrotstraat,
Rozelaar, Papendijk,
Groenstraat.

Foto's:


0