25 november 2015

Dorpsraad Vinkel op vele fronten actief

VINKEL – De Vinkelse Dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Vinkel en zo nodig voor die bewoners hun belangen behartigen bij de gemeente. Gevraagd en ongevraagd geven ze advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. Daarnaast wil de Dorpsraad de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

Het bestuur bestaat uit maar liefst negen actieve Vinkelse inwoners (zie kader) die het allerbeste voor hebben met hun dorp en inwoners. Ze waren voor de herindeling zo’n beetje de eerste actieve Dorpsraad in het voormalige Maasdonk. Jo van Lokven was de ambitieuze voorzitter. “Interim weliswaar, maar niet minder bevlogen”, zegt de huidige voorzitter Ton van der Leest uit Vinkel. Samen met bestuurslid Ad van Heijningen bespreken we het wel en wee van de Dorpsraad. “We hebben een aantal speerpunten. De leefbaarheid en het landelijke zijn daar een tweetal voorbeelden van. We kunnen doorgroeien tot 3500 inwoners die vooral die twee voornoemde speerpunten ten alle tijden blijven herkennen en ervaren”, zegt de voorzitter.

Vinkelse Slagen

De Brugstraat is een behoorlijk obstakel geweest in de afgelopen periode. Voordat de echte schop in de grond ging moesten er nogal wat spreekwoordelijke hobbels worden weggehaald. “Wij hebben daar onze medewerking aan mogen verlenen. Inmiddels is het geheel klaar, ze zijn op dit moment druk met de aanplant en we denken dat we kunnen zeggen dat het geheel er netjes uitziet. Een project waar we als Vinkelnaren trots op mogen zijn”, aldus de heren. Hetzelfde, of misschien nog wel meer, geldt voor het project de Vinkelse Slagen. “Voor Vinkel een prachtig project met kavels in het kader van ruimte voor ruimte maar ook alle mogelijkheden voor de vrije sector bouw. Echt uniek. Nick van den Hurk, een van onze jongste leden, zet zich in voor onder andere de Vinkelse Slagen. Hij is actief met het CPO, dat staat voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het houdt simpelweg in dat je met je toekomstige buurtbewoners je eigen woning gaat ontwikkelen. Op de website van de Dorpsraad zie je alle info daarover trouwens. Mede door onze inzet is het geheel nu bouwrijp. Alle Nuts- voorzieningen zijn inmiddels aanwezig. Dat zat in eerste instantie niet in het plan. Er zou eerst 70% verkocht moeten zijn. In overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch is het toch gelukt het plan eerder bouwrijp te maken,” aldus Ton van der Leest.

Plein

Een ander project wat grote aandacht heeft van de Dorpsraad is het Pastoor Vogelsplein. En dan met name de inrichting daarvan. Er ligt een prachtig nieuw (fase twee) herinrichtingsplan klaar. Met een brede doorloop naar het kerkgebouw, met veel groen en een soort van hooimijtconstructie die voor diverse doeleinden te gebruiken is. Als podium bij festiviteiten, maar ook als zitje voor passerende fietsers en zelfs als slechtweerschuilplaats. We hebben met de Brugstraat en de Slagen bijzonder fijn en constructief mogen werken met onze nieuwe gemeente, ’s-Hertogenbosch. Het was een warm, professioneel en welkom gevoel. Nu is het een mooi moment om te laten zien hoe de gemeente in de toekomst omgaat met het serieuze van een Dorpsraad. Er ligt een fantastisch plan op tafel. Misschien dat het hier en daar wat verfijnd moet worden, maar bij de gemeente zijn daar uitstekende mensen voor die daar een verfrissende kijk en ervaring in hebben. De allergrootste hobbel die moet worden genomen is overeenstemming zien te verkrijgen met de eigenaar van het voormalige WGK- gebouw op het plein. Ik ben van mening dat iedereen het er wel over eens is dat dit, wanneer we kijken naar het nieuwe plan, een echte sta in de weg is”, aldus de man van de ruimtelijke aanpak, Ad van Heijningen.

Samenwerking

’s-Hertogenbosch heeft haar gemeente opgedeeld in wijken, 14 stuks in totaal. Nuland is wijk 13 en Vinkel nummer 14. Aan de wijken is een zogenaamde wijkmanager toebedeeld. De manager heeft twee, of meer, wijken onder zijn hoede. Voor Nuland en Vinkel is dat Rens Jeunink. “Ik denk dat we in alle eerlijkheid wel even mogen laten horen dat die samenwerking best als uniek mag worden omschreven. En dat zeg ik niet om een wit voetje te halen”, lacht Ton. Rens koppelt onze verzoeken, ideeën en problemen door naar de diverse instanties. We zijn op best veel onderdelen actief. In een openbare vergadering bespreken we vanuit, een vooraf vastgestelde, agenda de aandachtspunten. Klachten over het mobiele netwerk en de komst van het eventuele glasvezelnetwerk. Maar ook het AZC, de buurtverenigingen, wonen, sport, vervoer en de toekomst in algemene zin zijn onderwerp van gesprek. De openbare vergaderingen vinden altijd plaats op de derde donderdag van de even maanden, met uitzondering van augustus. De eerstvolgende vergadering is 17 december in ’t Zijl, aanvang 20.00 uur.
Op de nieuwe website van de Dorpsraad staan alle bijzonderheden, plannen en toekomstvisie te lezen. Een bezoekje aan deze site meer dan waard. www.dorpsraadvinkel.nl

Bestuur en taken

Ton van der Leest: voorzitter

Algemene zaken

Wilma van Pinxsteren: secretariaat

Geert van Wanrooij: penningmeester,

buurtverenigingen

Ad van Heijningen: lid, ruimtelijke ordening

Nick van den Hurk: lid,Slagen/CPO, verenigingen

Jacq Groenewoud: lid, ZLTO/Agrarisch, bedrijven

Ger van den Hombergh: lid, senioren, zorg

Hans Meenhorst: lid, ruimtelijke ordening, bedrijven

Nettie van den Hurk: lid, senioren, zorg, verenigingen

Foto's:


0