25 mei 2016

Vader en zoon van Erp schrijven geschiedenis

GEFFEN –De officiële titel van het boek is: Wilhelmus van Erp. Tweede burgemeester van Geffen en eigenaar van molen de Vlijt. “Ome Piet, de broer van mijn vader Willie, is een aantal jaren terug toch wel de aanstichter geweest van de immense zoektocht met als eindresultaat ons boek” zegt Arnout van Erp (19). Drie jaar na dato, zaterdag 21 mei jl. was er de presentatie en de mogelijkheid voor inschrijving van dit werkelijk unieke naslagwerk.

Het begon in feite aan de keukentafel bij Willie van Erp thuis. Broer Piet, lid van de Heemkundegroep in Balgoij, had wat familienamen opgeschreven met het achterliggende idee voor een stamboom. “Hij kwam echter niet verder dan de naam van mijn vader, Jan van Erp (de Corrie) zijn broer Piet en ene Cornelis en nog wat familieleden. Uit de naam Cornelis is dan weer onze bijnaam de Corrie geboren”, zegt Willie van Erp (55). Dat wisten ze allemaal wel. Maar het idee van Piet maakte vader Willie en zoon Arnout wel nieuwsgierig en nog diezelfde avond werden aan de keukentafel afspraken gemaakt voor een vervolg. Zeker ook omdat de roots van de familie van Erp in het Geffense lagen.

Enthousiast

Een dag voor de presentatie van het boek zijn we even bij elkaar. Voor ons ligt een van de inkijkboeken op tafel. Het allereerste wat opvalt is de vele prachtige en vooral duidelijke foto’s, originele documenten, kadasterkaarten en aktes waarmee het boek is verrijkt. De jaartallen, namen en gebeurtenissen van eeuwen terug vliegen met het grootste gemak over tafel. Het enthousiasme van vader en zoon is ongekend. Arnout had de gesprekjes van Ome Piet en vader Willie toen aan de keukentafel zitten volgen. Zijn interesse was gewekt en hij besloot er zich verder in te gaan verdiepen. “Bij het zoeken op internet en op de site van BHIC kwam ik al snel bijzonder interessante gegevens tegen en steeds weer kwam de naam van Wilhelmus van Erp in beeld. De geboorte van Wilhelmus, zijn huwelijken en zijn complete loopbaan die uiteindelijk resulteerde in het langstzittende burgemeesterschap van Geffen werd in feite de rode draad van het boek.”

Inleiding

De inleiding geeft een mooie verkorte samenvatting van hetgeen beschreven staat in het 112- pagina’s tellende boek. Wilhelmus, zoon van Joannes en Petronella van Erp, wordt in 1802 gedoopt in de Geffense kerk. In de Franse tijd (1794-1813) zijn er tal van veranderingen waarvan het vormen van een dorpsbestuur er een was. De heer J.H. van Hoorn wordt in 1814 daardoor uiteindelijk de eerste burgemeester. Negentien jaar later neemt Wilhelmus van Erp de ambtsketting van de heer van Hoorn over om deze vervolgens bijna 30 jaar met verve te dragen. Na zijn ambtsperiode koopt hij van zijn neef die de molen van Boxtel naar Geffen had gebracht, voor zijn tweede zoon Franciscus, molen de Vlijt. In 1883 overlijdt Wilhelmus van Erp op 80- jarige leeftijd in Geffen. Het gehele levensverhaal van Wilhelmus van Erp is vervolgens tot in detail, met ondersteuning van prachtige illustraties, beschreven.

Opleiding

Arnout heeft inmiddels, zou het toeval zijn of juist een voorbestemming, zijn studie geschiedenis verruild voor de tweejarige stage-opleiding als archiefassistent op het Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch. Dat kwam hem op alle fronten bijzonder goed van pas. Hij leerde mede daardoor alle geheimen die er van geschiedschrijving maar te bedenken waren. “Als ik toen, drie jaar terug, had geweten wat ik nu allemaal weet dan was het allemaal een stuk eenvoudiger gegaan”, zegt Arnout. Inmiddels heeft hij grootse plannen, met hier en daar al complete kopij, voor nieuwe Geffense artikelen. Hij heeft er duidelijk plezier in wat zeker te zien is in het uiteindelijke resultaat wat voor ons op tafel ligt.

Intekening

Glunderende gezichten zaterdag jongstleden tijdens de intekening en inschrijving bij molen de Vlijt (Inschrijven is nog mogelijk tot 1 juli 2016. Op maandagavond bij de penningmeester van de Heemkundegroep Vladerack, Henk Martens, voor een prijs van 13,50 euro. Daarna zal de prijs 15,50 euro bedragen). Willie, zijn broer Piet en zoon Arnout stralen terecht van oor tot oor. Samen met Heemkundewerkgroep Vladerack is er een sterk staaltje geschiedschrijving neergezet. “Het was drie jaar zwoegen en soms zweten. Maar het had ook zijn leuke kanten. Vooral het veld ingaan was bijzonder leuk. Je kwam op de mooiste plekjes en je kwam in gesprek met voor jou onbekende mensen met onze familienaam. De naam Toon van Piet de Corrie bijvoorbeeld, ligt bij velen nog vers in het geheugen. Hij ging met de groentekar langs de deuren, samen met zijn broer Frans van Piet de Corrie. Zonen van Piet en Lena de Corrie. Het merendeel van de bevolking kende de venters niet anders dan onder deze bijnamen. Ook de overige bijnamen zoals Smid en Zouaaf die weer van dezelfde stamvader komen staan allemaal beschreven in ons boek. Weet je, wij weten intussen heel veul kan ik oew vertellen”, lacht Willie.

Foto's:


0