13 juni 2017

Dorpszeskamp Nuland: Pure traditie.

Zaterdag 24 juni een nieuwe aflevering van De Nulandse Dorpszeskamp

NULAND –“Op 16 oktober, de vorige zeskamp was nog maar net drie maanden achter de rug, vond alweer de eerste brainstormavond plaats. Dat doen we elk jaar. Even napraten natuurlijk over hetgeen is geweest en dan al weer snel aan de slag voor de komende editie. Zo blijven we alert”, lacht de kartrekker van het geheel, Ron van Bergen. In Nuland kan je spreken van een pure traditie wanneer er over de dorpszeskamp wordt gesproken. “Ik denk dat in de loop van die 37 jaar ongeveer elke Nulander wel op de een of andere manier met de zeskamp te maken heeft gehad”, aldus Leon en Lizette van Bergen

Door Jan van Ravenstein

De dorpszeskamp is ontstaan uit de KPJ. In een later stadium zijn ze een fusie aangegaan met Jong Nederland. Handbal is het meest herkenbare van KPJ, ook in Nuland. Daarnaast organiseren de diverse werkgroepen sportdagen, toneel, beachvolleybal, een jeugdkamp, een jeugdzeskamp en groepsavonden van sport en spel. De zeskampcommissie bestaat uit 9 personen die met een soort van regelmaat elkaar bestuurlijk zouden moeten afwisselen. Leon van Bergen echter draait al 21 jaar mee in de organisatie. “Dit jaar nog en dan nog een keer… En dan stop ik”, zegt hij met een lach. De lange staat van dienst van de diverse commissieleden (Ron en Lizette van Bergen ieder inmiddels 9 jaar) mag met een voorzichtig woordje gezien worden als een soort van verslaving.

Motivatie
In de toelichting die ieder afzonderlijk geeft, betreffende de motivatie, om aan deze immense klus deel te nemen wijkt niet veel van elkaar af. Ron: “ik loop al vanaf men 2e levensjaar mee met ons pap. Toen ik 10 jaar was mocht ik meehelpen. Twee jaar heb ik deelgenomen en op mijn 18e zat ik in de commissie”, zegt hij. Leon en Lizette hebben zelfs nooit actief deelgenomen en zijn ieder op hun eigen manier ‘besmet’ met het zeskamp virus. Lizette doet de PR & Communicatie van het geheel wat inmiddels compleet door haar is gedigitaliseerd. Leon is met zijn ruim twintig jaar zeskamp ervaring de ‘rots in de branding’. Overal inzetbaar. “Ieder lid van de commissie heeft zijn of haar eigen specialisme en voor het geheel samen mogen we spreken van een homogeen groepje mensen waar ik best trots op ben”, aldus kartrekker Ron.

De Dagproeven
Heel even kijken we terug op 37 jaar dorpszeskamp. En dan met name naar de diverse proeven en hoe deze tot stand komen. “We waren toen beperkt in het materiaal. Toen werkte we nog vaak met pallets. Daar maakte we ook de bassins van. Dat is allemaal verleden tijd, het materiaal is meegegaan in de tijd. En de ‘huur’ mogelijkheden zijn legio. Voorkeur zijn de proeven naar eigen idee. Ons grote voordeel is dat wij opereren op een weiland. We mogen daar doen wat we willen. Een natuurlijk gecreëerd modderbad is voor ons een ‘eitje’, totaal geen probleem”, zegt Leon. Er zijn in totaal tien proeven. Acht dagproeven, the Battle en de Play Back maken samen het totaal van 10 proeven waaraan de deelnemende ploegen gaan deelnemen. Een ploeg bestaat uit 10 spelers, een captain en een reserve. Er mag een joker worden ingezet bij een willekeurig spel. De behaalde punten tellen bij deze opdracht dan dubbel. De winnaar van een spel krijgt 36 punten, de laatst geëindigde van de proef 1 punt. Het is dus een slimmigheidje om de juiste keuze voor de jokerinzet te maken.

The Battle
Er is afscheid genomen van de traditionele ‘jokerproef’ van voorgaande jaren. Daarvoor in de plaats is, sinds vorig jaar, de The Battle gekomen. Een vooraf opgegeven teamlid van elk team moet strijden om het beste resultaat te behalen voor het team. “Het is geen echte fysieke opdracht. Misschien vergt het wel handigheid of juist best wat slimmigheid. Het is een soort van algemene proef, maar nog wel top secret”, zegt Lizette met een brede smile maar ook heel geheimzinnig.

Playback en Feestavond
Ron van Bergen: “Een woordje van dank is zeker op zijn plaats. Zonder heel veel broodnodige ‘werkers’ kunnen wij dit spektakel echt niet organiseren. De 65 vrijwillige juryleden bijvoorbeeld die toch de hele dag in touw zijn. Echt top. Niet te vergeten, onze sponsoren en ondersteuners. De terreineigenaren, Frans en Miet die samen met Fransje en Suzanne ook nog eens de horeca verzorgen. Dank allen daarvoor.
Proef nummer 10 is de traditionele en spectaculaire Playback proef. De start van de 36 optredens is om 19.00 uur. Een loting tijdens de captainavond heeft zorg gedragen voor de volgorde van optredens. In de pauze van de Play Back kunnen er loten worden gekocht voor de grote loterij. De trekking daarvan is na de Playback. Na de bekendmaking van de Playbackwinnaar door de jury mag deze groep nogmaals een optreden verzorgen.
De uiteindelijk uitslag van de totale dorpszeskamp wordt daarna bekend gemaakt waarna de feestavond echt kan losbarsten. DJ John V zal het geheel op professionele wijze muzikaal ondersteunen.
Eventuele opbouwers kunnen zich nog melden op : 06 – 25 43 70 91 Informatie en bijzonderheden: Facebook/Zeskamp Nuland

Dagprogramma
10.00 uur Aanvang dorpszeskamp
12.45 uur The Battle
13.45 uur Aanvang middagprogramma
16.15 uur Einde dagprogramma
19.00 uur Aanvang playbackshow
22.00 uur Aanvang feestavond met DJ John V
23.00 uur Trekking loterij en
bekendmaking totaaluitslag

Foto: Fotografie Dani
Boven v.l.n.r. Geertje van de Bosch, Ron van Bergen, Lizette van Bergen, Stijn Egelmeer, Coen van Bakel.
Onder v.l.n.r.: Stef van Bergen, Leon van Bergen, Lieke Meijering, Jos Kappen

Foto's:


1