Verkeersveilige kinderopvang

SINT-MICHIELSGESTEL – Drie kinderdagdagverblijven/kinderopvanglocaties in de gemeente Sint-Michielsgestel kregen donderdag het Groen Lichtlabel. Dat betekent dat ze structureel aandacht besteden aan kinderen en het verkeer. De labels werden op een gepaste manier uitgereikt door wethouder Bart van de Hulsbeek uitgereikt: zonder dat hij ze zelf aanraakte, via een speelgoedvrachtauto aan een touwtje. De opvanglocaties waren al maanden geleden klaar, de uitreiking vond wegens het coronavirus later plaats dan normaal.

Door Wim Poels

De kinderopvang in de gemeente vindt het van belang om kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met het verkeer. Alle 15 locaties in de gemeente Sint-Michielsgestel van de verschillende bedrijven in de sector deden mee aan het project ‘jongleren in het verkeer’, een soort voortraject van het label. Dat is bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun opvoeders en betekent onder meer dat de locaties enkele themaweken rondom verkeer houden.
Wie structureel invulling geeft aan de verkeerseductatie, onder meer door op een vaste manier vorm te geven aan verkeerseducatie, te zorgen voor een veilige omgeving en betrokkenheid van ouder kan het Groene Licht Label halen. Dat is een particulier label, maar wordt wel hoog gewaardeerd door de provincie. Drie Gestelse kinderopvanglocaties deden dat dus. In heel Brabant zijn er 140 uitgereikt, na de zomervakantie start er een nieuw traject.
Wat Maira Vermeulen-Spreut van de certificerende organisatie Edux Onderwijspartners vooral in Sint-Michielsgestel opviel, was dat ouders sterk betrokken waren bij het project. “Dat zie je lang niet overal”, wist ze. “Ouders zijn het grootste voorbeeld voor jonge kinderen, ook als het gaat om verkeersgedrag. Het is goed ze daar bewust van te maken”, legde Vermeulen uit. Ze moeten zich dus realiseren dat kinderen snel geneigd zullen zijn gedrag als door een rood licht lopen over te nemen.
De opvanglocaties nodigden bijvoorbeeld de politie uit, die wat over verkeer kwam vertellen en het leuk maakte door ze even in een politieauto te laten zitten. Ook werden er verkeersparcoursen uitgezet op bijvoorbeeld de speelplaats. “Ouders en opa’s en oma’s leefden echt mee en riepen bijvoorbeeld dat ze moesten stoppen als ze naar een rood verkeerslicht reden. Dat was leuk om te zien”, zagen de leidsters van de opvang.
Over twee jaar wordt gekeken of de locaties hun label mogen houden. Van de Hulsbeek deed de uitreiking omdat ook hij verkeerseducatie van groot belang vindt. “Je kunt bij het inrichten van wegen allerlei maatregelen treffen, maar 80 procent van de verkeersveiligheid zit in het gedrag”, wist hij.

De uitreiking van de labels

Foto's:


0