17 februari 2016

SINT-MICHIELSGESTEL – De PPA fractie heeft vaak gesproken over allerlei kwetsbare inwoners (ouderen, lichamelijk en geestelijk beperkten en mensen met psychische problemen) die langer zelfstandig moeten blijven wonen en leven. Door de bezuinigingen van het rijk zijn verzorgingshuizen immers alleen nog maar toegankelijk voor inwoners met een heel zware zorgvraag. En ook in de gehandicapten – en psychiatrische zorg worden het aantal “bedden” in de instellingen snel afgebouwd.

17 februari 2016

SINT-MICHIELSGESTEL – De afgelopen weken zijn er verschillende Gestelse Doe-Het-Zelf-bedrijven geweest die hun zorgen hebben geuit over de komst van een megawinkel van Bauhaus in ’s-Hertogenbosch. Ook het platform “Initiatief Overbewinkeling” en raadsleden van CDA, PvdA en VVD maken zich zorgen over de mogelijke komst van Bauhaus. Reden om het college van burgemeester en wethouders te vragen wat hun opvatting daarover is.

CDA-bijeenkomst over plannen gemeentelijk vastgoed

Hoe moet de gemeente omgaan met gebouwen die zij in eigendom heeft? In de vergadering van de gemeenteraad van 18 februari wordt daarover gesproken. Het voorstel van het college kan nogal wat consequenties hebben voor de huurders van deze gebouwen; vaak zijn dat verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk. Het CDA hoort graag wat u van […]

Brainstorm CDA gemeentelijk vastgoed

SINT-MICHIELSGESTEL – Hoe moet de gemeente omgaan met gebouwen die zij in eigendom heeft? In de vergadering van de gemeenteraad van 18 februari wordt daarover gesproken. Dat kan nogal wat consequenties hebben voor de huurders van deze gebouwen; vaak zijn dat verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk.

Laat kaalslag snel en goed compenseren

SINT-MICHIELSGESTEL – Voordat de Zuid-Willemsvaart werd verbreed, had Rijkswaterstaat de nieuwe boompjes al geplant. Die zijn na drie jaar al lekker aan het groeien. Voor het verbreden van de weg N279 langs het kanaal zien we alleen de kaalslag, maar niet wat ervoor terugkomt. Er gaan zelfs geruchten dat langs de parallelweg tussen Seldensate en de Runweg geen nieuwe bomen worden geplant. Dat zit veel omwonenden en andere inwoners van Berlicum, Middelrode en Den Dungen niet lekker. Het Brabantse Landschap vraagt echt om meer heggen en bomen.

Wethouder Loose brengt PvdA in vertwijfeling

Te veel mensen wachten al te lang op een sociale huurwoning in onze gemeente. Jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, ouderen die kleiner willen wonen, mensen met problemen in de gezinssituatie. De PvdA stoort zich er al jaren aan dat Sint-Michielsgestel veel te weinig sociale huurwoningen in de planning heeft. “Dat we daarmee nu in de problemen komen, heeft het college echt aan zichzelf te wijten,” aldus raadslid Jan Pieter Vermeulen. Gelukkig zegt wethouder Loose nu dat hij daar iets aan wil doen en met een nieuwe Woonvisie komt.

DorpsGoed op bezoek in Hoptuinen

Op zaterdag 19 december gaat dé lokale politieke partij DorpsGoed op bezoek in de nieuwbouwwijk Hoptuinen in Den Dungen/Maaskantje. Van 11 uur ’s morgens tot 13.00 uur ’s middags zullen diverse leden van de partij in de wijk aanwezig zijn om van de nieuwe bewoners te horen hoe de eerste ervaringen zijn met het wonen op deze mooie plek.