10 september 2019

Elkaar ontmoeten in ‘De Ontmoeting’

Feestelijke bijeenkomst vanwege het vijf- jarig jubileum

GEFFEN –De feestelijke taartjes op de tafel begroeten je als het ware bij binnenkomst in de gezellige ‘huiskamer’ van het Oude Klooster in Geffen. Het is woensdag, de wekelijkse inloopochtend bij “De Ontmoeting”. Gratis toegankelijk voor eenieder die behoefte heeft om met anderen te komen buurten onder het genot van een kopje koffie/thee met een versnapering. Begin september 2014 is het startschot gegeven voor dit initiatief. “De ontwikkelingen in de huidige maatschappij, die met name merkbaar zijn voor de ouderen onder ons, liggen in feite ten grondslag aan de basis en opzet van dit nieuwe initiatief”, sprak Elly Smit- Nahon ten tijde van de oprichting. Woensdag jl. werd door de ‘ontmoeters’ het 1e lustrum gevierd.

Door Jan van Ravenstein

De toch wel verontrustende cijfers over eenzaamheid, zeker onder ouderen, en het aantal mede-inwoners die vanwege een beperking steeds vaker alleen thuis zijn waren toen al een soort van aanleiding om te komen tot een soort georganiseerde ‘ontmoetingen’. Naar aanleiding daarvan is samen met Brabantzorg, de Rigom, het ziekencomité de Schakel en de Stichting het Oude Klooster het plan ontwikkeld voor “De Ontmoeting. “Die opzet is zeker geslaagd, zeker wanneer we kijken naar de bezoekersaantallen en het constante ervan”, zegt Marijke Nieuwenhuis. Marijke is, vanaf de oprichting tot heden, een van de drijvende krachten achter het geheel. Vijf gastvrouwen en net zo veel gastheren telt het clubje vrijwilligers die wekelijks zorg dragen voor aankleding, koffie en/of thee en vooral, gezelligheid. Vandaag op de feestelijke dag is het ‘volle bak’. Zowel met gasten als organisatie en genodigden. Een van de genodigden is Yvonne van Lokven. Yvonne was toen samen met Conny Schuurmans, toen beiden werkzaam in de Heegt, een van de creatieve kartrekkers van het geheel. Conny fungeerde toen in de opstartfase als professionele begeleidster. Ingrid van Rens van Ons Welzijn heeft die taak inmiddels overgenomen

Marijke Nieuwenhuis
Het oogt heel gezellig op deze woensdagochtend. De dames, die ver in de meerderheid zijn, kletsen er vrolijk op los. Hans Jansen, lid van de werkgroep, krijgt ze maar met de grootste moeite stil om zijn toespraak verstaanbaar te maken. Hans bejubelt in zijn woorden een ieder die zich heeft ingezet of daarmee nog druk doende is. Speciale woorden van respect en dank heeft hij voor Marijke Nieuwenhuis, de drijvende kracht achter alles, die toch wel als heel bijzonder genoemd mag worden. “Altijd aanwezig, vaak al op de avond ervoor om alles in gereedheid te brengen. Ook vandaag op de feestelijke dag was ze al vooral en heel vroeg actief. Echt top, wat zouden we moeten zonder jou Marijke”, zegt Hans. Ze krijgt uit handen van Hans, namens de gehele groep, een dik verdiende oorkonde. Op haar beurt bedankte Marijke iedereen voor het enthousiasme en alle medewerking die ze verkrijgt.

Buurten
Tinie van Wanrooij (een van de twee aanwezige mannen) heeft het reuze naar zijn zin. “Ik ben er steevast elke week. Samen met Henk van Dinther zijn wij de twee mannen. De overige zijn vrouwen, maar dat is toch hartstikke gezellig”, zegt hij. Hij verwoord het prima. Aan tafel hoor je Riek zeggen dat ze blij is dat de vakantie voorbij is en dat de Ontmoeting weer is gestart. Ze zit wekelijks met dezelfde tafelgenoten, Annie, Tonny, Fien en Corrie, aan tafel te buurten. “We bepraten gewoon de nieuwtjes van wat er die week heeft plaatsgevonden. Och, en wat de een niet weet, weet de ander dan wel weer.. toch. Het is geen roddelen, benadrukken ze. We weten het alleen graag”, zeggen ze tegelijk met een lachsalvo. Annie komt pas sinds kort en het bevalt haar prima. “Contact maken, je moet het wel zelf doen hoor. Anders zit je in een oogwenk alleen achter de bekende geraniums”, zegt ze. Op het einde van de tafel zit Corry, al vanaf het begin een vaste gast, met haar groepje. Ook hier is het gezelligheid troef. Annelies, Jet, Annie… Ze zijn er allemaal. En toch, in de loop van die vijf jaar, zijn er vaste gasten de groep ontvallen. Wanneer je de tafels doorloopt is het net of je ze mist, geen echte zichtbare lege plekken, maar toch?

Voorzitter
Marijke praat nog even door over vijf jaar ‘ontmoeten’. Ze geniet zichtbaar. Kijkend naar de foto’s aan de muur hoor je haar met pijn in haar stem de naam van Ine Groos, die is overleden, noemen. Maar ook die van Rene Vogels die net is gestopt. Rene was ook een man van het eerste uur. Kees Jongeneelen is zijn vervanger, een prima keuze”, zegt Marijke”. Inmiddels is ook Riny van den Akker (66) aan tafel aangeschoven. Sinds maart van dit jaar de kersverse voorzitter van de KBO. Aanwezig in die hoedanigheid als gast. Na een korte periode van inwerken bruist hij van de KBO plannen. Overigens puur kenmerkend voor deze best nog jonge actieve voorzitter. “De KBO moet een nieuwe/jongere uitstraling gaan krijgen. Sowieso een naamswijziging met als basis het 55+ idee. We gaan er ook een prijsvraag van maken. Het actieve sociale contact tussen ons als ouderen is zeer zeker aan verbetering toe. Er zijn voor elkaar, wanneer nodig”, zijn de bezielende woorden van Riny. We gaan nog zeker van hem horen.

tip: voor een snellere weergave van de foto’s naar beneden scrollen

Foto's: