09 april 2022

Onze Club: Gilde Sint-Joris Sint Catharina Antonius en Sebastiaan

GEMONDE –Bij het Gilde Sint-Joris Sint Catharina Antonius en Sebastiaan uit Gemonde worden wekelijks allerlei activiteiten georganiseerd voor iedereen van 8 tot 88 jaar. Voor leden maar ook voor mensen die willen ervaren of zij het leuk vinden en een paar keer mee willen doen. Die laatste groep is elke zondagochtend vanaf 10.30 uur welkom bij clubgebouw Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg in Gemonde om eens kennis te komen maken.

Door Wendy van Lijssel

Hans van der Schoot is al vanaf 2000 Hoofdman van het Gilde Sint-Joris Sint Catharina Antonius en Sebastiaan. “We hebben de langste naam van alle gildes die er zijn”, lacht hij en legt uit: “Gemonde was een tijdlang verdeeld over de gemeentes Boxtel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Sint-Michielsgestel. We hebben archieven waar in 1443, 1525 en 1614 melding wordt gemaakt van verschillende gildes of broederschappen. Het is niet ondenkbaar dat er verdeeld over elke gemeente een actief was. ”Catharina en Antonius waren broederschappen die mensen bijstonden en hielpen. Sint-Joris waren schutters met de kruisboog en Sebastiaan waren handboogschutters, de verdedigers van het dorp.”

Vanwege genoemde verdeling waren er in Gemonde lang twee gildes actief. Je had het St. Joris & St. Catharina en dan was er ook nog het St. Antonius en St. Sebastiaan. Na een fusie werden deze in 2018 samengevoegd tot het Gilde Sint-Joris Catharina Antonius en Sebastiaan. Een vereniging met ruim 70 leden die actief zijn op tal van vlakken. “Vendelen, bazuin blazen, trommen, schieten met een (groot en echt) geweer-, luchtbuks-, handboog- en kruisboog. Jeugd vanaf 8 jaar kan bij ons met een lasergeweer schieten en vanaf 10 jaar zijn er handbogen waarmee ze leren omgaan. Tot slot kan iedereen jeu de boulen”, somt Hans op.

Het gilde is het hele jaar actief. Hans: “Op maandag komen de vendeliers bij elkaar, dinsdag de bazuinblazers, op woensdag de jeu de boulers. De schutters schieten om en om op vrijdagavond of zondagochtenden. Er is een onderlinge competitie, er zijn wedstrijden bij collega verenigingen en we doen mee aan gilde dagen. Schutters die dat leuk vinden kunnen 3 á 4 keer per maand aan wedstrijden deelnemen. Voor vendeliers, bazuinblazers en tamboers zijn er jaarlijks 4 á 5 wedstrijden. Het is dus afhankelijk van wat je uitoefent hoe actief je kunt en wilt zijn. Het Gilde is aangesloten bij Kring Dommelgroep. Speciaal voor gepensioneerde gildebroeders zijn her en der op woensdagmiddag wedstrijden kruisboogschieten.”

Het Gilde heet bezoekers niet zomaar voor de gelegenheid welkom om kosteloos een keer mee te doen, maar heeft élke zondagochtend vanaf 10.30 uur de koffie bruin en moedigt iedereen aan om niet langs, maar áán te komen en mee te doen met luchtbuks-, handboog- en kruisboogschieten en/of jeu de boules. Bij het gilde kan iedereen individueel of zelfs met de hele familie aansluiten want, zo laat Hans weten: “Voor iedereen van 8 tot 88 jaar oud zijn er activiteiten bij het gilde.”

Een voorbeeld van een Gildefamilie bij het 50 jarig huwelijk van Wim en Ria vd. Leest in 2019

Foto's:


0